Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Konferencia OpenSlava aj na Matfyze

FMFI UK bola už potretíkrát spoluorganizátorom konferencie OpenSlava, ktorá sa uskutočnila v piatok 6.10.2017 na fakultách v Mlynskej doline.


05. 10. 2017 21.51 hod.
Od: Tomáš Vinař

Konferencia, ktorá mala tento rok viac ako 1200 účastníkov, sa venuje najnovším trendom v oblasti otvorených informačných technológií a je jednou z najväčších konferencií svojho druhu v strednej európe. Konferenciu tradične organizuje firma Accenture spoločne s FMFI UK, FEI STU a FIIT STU.

Podrobný program konferencie si môžete pozrieť na : http://www.openslava.sk/