Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Konferencia Openslava aj na FMFI UK (18.10.2019)

FMFI UK bude už po piatykrát spoluorganizátorom konferencie OpenSlava, jednej z najväčších IT konferencií svojho druhu v strednej európe.


09. 10. 2019 12.56 hod.
Od: webmaster

Konferencia sa venuje najnovším trendom v oblasti otvorených informačných technológií. Konferenciu tradične organizuje firma Accenture spoločne s FMFI UK, FEI STU a FIIT STU.

Podrobný program konferencie si môžete pozrieť na: http://www.openslava.sk/