Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Konferencia OpenSlava 2016 (13.-14.10.2016)

Na FMFI UK, FIIT STU a FEI STU sa v dňoch 13.-14.10.2016 uskutoční odborná IT konferencia OpenSlava. Prednášať budú špičkoví IT experti zo Slovenska a zo zahraničia, z popredných firiem ako Accenture, Red Hat, CSOB, mimacom, ERSTE Group, Piano, Liferay, Yammer, Docker.


25. 09. 2016 21.12 hod.
Od: Tomáš Vinař

OpenSlava 2016 je štvrtým pokračovaním úspešnej odbornej IT konferencie, zameranej na najnovšie technologické trendy v open source technológie a naša fakulta je už po druhý krát jedným zo spoluorganizátorov. 

Kedy: 
Hands-on Labs deň, 13. október, 2016 (štvrtok)
Hlavný deň konferencie s prednáškami, 14. október, 2016 (piatok)

Kde:
Fakulta informatiky a informačných technológií
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informaticky

Čo zažijete na OpenSlave?
40+ uznávaných prednášajúcich
30+ inšpiratívnych prednášok
15+ interaktívnych hands-on labs
7+ Lightning talks
4 technické track-y: New IT, Architecture, Cloud, Data
Bezplatný vstup
Občerstvenie zadarmo
Lotériu o zaujímavé ceny
a viac...

Bližšie informácie a bezplatná registrácia: www.openslava.sk