Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Letný semester na Univerzite Komenského bude pre väčšinu študentov prebiehať dištančne

Na dnešnom online zasadnutí Krízového štábu Univerzity Komenského v Bratislave členky a členovia rokovali o priebehu letného semestra a prevádzke internátov. Zasadnutia sa okrem členov krízového štábu zúčastnili aj dekanky a dekani fakúlt UK a zástupcovia Slovenskej technickej univerzity - rektor Miroslav Fikar a prorektor Oliver Moravčík.


13. 03. 2021 07.13 hod.

Výučba v letnom semestri začína podľa harmonogramu akademického roka 15. februára 2021 a bude prebiehať dištančne (online). V záujme zachovania kvality štúdia a hodnoty vzdelania, ktorú UK svojim študentom poskytuje, a na základe odporúčaní Krízového štábu UK a Permanentného krízového štábu UK rektor Marek Števček rozhodol o možnosti udeliť výnimku pre študentov vybraných študijných programov a ročníkov. Výnimky navrhnú dekanky a dekani fakúlt.

Ak to epidemiologická situácia umožní, rektor UK môže na základe odôvodnenej žiadosti dekana fakulty udeliť výnimky študentom končiacich ročníkov a študentom tých študijných programov, kde si štúdium žiada fyzickú účasť v laboratóriách alebo na praktických cvičeniach (vrátane študentov lekárstva).  Ak chcete vedieť, či sa vás bude týkať výnimka, sledujte informácie svojej fakulty.

Podmienky vstupu do univerzitných budov a účasti na prezenčnom vzdelávaní univerzita zverejní v priebehu nasledujúcich týždňov. Univerzita tiež pracuje na príprave možností testovania na ochorenie COVID-19 v priestoroch internátov. Rektor a Krízový štáb UK poverili Permanentný krízový štáb UK, aby zabezpečil testovanie zamestnancov UK v súčinnosti s fakultami a súčasťami.

Internáty zostávajú naďalej v obmedzenom režime prevádzky. Ubytovaných študentov, ktorí sa na základe výnimky budú výučby zúčastňovať prezenčne, univerzita osloví s možnosťou návratu na internát.

Ubytovaní, ktorí majú podpísaný dodatok k zmluve o ubytovaní a ubytovanie momentálne nevyužívajú, naďalej neplatia poplatky za ubytovanie a na internát sa nemôžu vrátiť. Ak má ubytovaný/ubytovaná záujem ukončiť zmluvu o ubytovaní, po skončení platnosti uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorým obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania, mu to univerzita umožní.

Rozhodnutie Krízového štábu Univerzity Komenského