Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. (8.11.2023)

v stredu 8.11.2023 o 13:00 hod. v posluchárni C


19. 10. 2023 11.32 hod.
Od: Ľuboslava Strínrsnká

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, 

sa uskutoční dňa 8. novembra 2023 o 13,00 hod. v posluchárni C verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Juraja Tótha, PhD., pracovníka Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

"Meteoroidy – prirodzené sondy Slnečnej sústavy "

Na verejnú inauguračnú prednášku Vás srdečne pozývame.