Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Radoslav Böhm, PhD. (6.2.2023)

v pondelok 6.2.2023 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364


13. 01. 2023 21.25 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, sa uskutoční dňa 6. februára 2023 v miestnosti F1/364 FMFI UK, v Mlynskej doline Bratislave o 13:00 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Radoslava Böhma, PhD. pracovníka Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému:

Mikrodozimetria – jej využitie pri hodnotení radiačného účinku radónu a vo vyučovaní radiačnej fyziky

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Príprava kurzu mikrodozimetrie zameraného na radiačný účinok radónu a jeho produktov premeny 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.