Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z teórie grafov - Giuseppe Mazzuoccolo (5.11.2020)

vo štvrtok 5.11.2020 o 9:50 hod. online formou


02. 11. 2020 22.48 hod.
Od: Martin Škoviera

Prednášajúci: Giuseppe Mazzuoccolo (Universita degli Studi di Verona)

Názov: Normal edge-colorings of cubic graphs

Termín: 5.11.2020, 9:50 hod.

Prístupový kód do MS TEAMS (pre používateľov z UK): gglxxc7 
Pripojenie (pre hostí mimo UK)


Abstrakt