Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z teoretickej informatiky - Broňa Brejová (9.3.2018)

v piatok 9.3.2018 o 11:00 hod. v miestnosti M/213


06. 03. 2018 09.59 hod.
Od: Rastislav Královič

Prednášajúci:  Broňa Brejová

Názov:  Izometrická rekonciliácia génových stromov

Termín:  9.3.2018, 11:00 hod., M/213

Abstrakt: Na seminári sa budeme venovať problému rekonciliácie génových a druhových stromov z oblasti bioinformatiky. V tradičnej verzii problému sú obidva stromy zadané iba svojou topológiou a cieľom je nájsť zobrazenie medzi ich vrcholmi minimalizujúce určitú mieru súvisiacu s počtom evolučných zmien. My však študujeme verziu problému, v ktorej obidva stromy majú známe aj dĺžky hrán a zobrazenie je tým jednoznačne dané. Prvé výsledky sme už prezentovali na seminári v roku 2016, odvtedy však máme nové výsledky aj nové otvorené problémy.

Spoluatori Askar Gafurov, Radoslav Chládek, Dana Pardubská, Michal Sabo, Tomáš Vinař