Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z robotiky - Viktor Kocur (4.3.2020)

v stredu 4.3.2020 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK


26. 02. 2020 09.12 hod.
Od: Pavel Petrovič

Prednášajúci: Viktor Kocur

Názov prednášky: Detekcia objektov pomocou algoritmu RANSAC

Termín: 4.3.2020, 17:30 hod., FabLab, Vedecký park UK