Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z robotiky - Ján Najvárek (7.3.2018)

v stredu 7.3.2018 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK


27. 02. 2018 09.28 hod.
Od: Andrej Lúčný

Prednášajúci: Ján Najvárek (ARTIN, Brno)

Názov: Roboauto

Termín: 7.3.2018, 17:30 hod., FabLab, Vedecký park UK