Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z kvantitatívnej biológie - Bronislava Brejová (28.3.2018)

v stredu 28.3.2018 o 11:30 hod. v miestnosti M/I


26. 03. 2018 14.48 hod.
Od: Richard Kollár

Prednášajúci: Bronislava Brejová

Názov: Odhadovanie veľkosti genómu zo sekvenovacích dát

Termín: 28.3.2018, 11:30 hod., M/I (akvárium)


Abstrakt:

Technológie na sekvenovanie DNA produkujú krátke čítania zo zdrojovej DNA, ktoré navyše môžu obsahovať chyby. Našim cieľom je pomocou pravdepodobnostného modelovania sekvenovacieho procesu odhadnúť veľkosť genómu, z ktorého dáta pochádzajú.