Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Bernd Kawohl (15.3.2018)

vo štvrtok 15.3.2018 o 14:00 hod. v posluchárni M/223


08. 03. 2018 13.38 hod.
Od: Pavol Quittner

Prednášajúci:  Bernd Kawohl  (Universität zu Köln)

Názov prednášky: On buttons and balls that cannot run away

Termín: 15.3.2018, 14:00 hod., M/223


web: http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/forum/viewforum.php?f=2