Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie - Jozef Drahovský (27.3.2018)

v utorok 27.3.2018 o 16:30 hod. v miestnosti I/9


26. 03. 2018 07.42 hod.
Od: Igor Farkaš

Prednášajúci: Jozef Drahovský (Net2C, s.r.o. , Bratislava)

Názov: Samojazdiace vozidlá a ich rozhodovanie z pohľadu dopravného značenia a predpisov

Termín: 27.3.2018, 16:30 hod., I/9


Abstrakt: 
Už dnes jazdí po našich cestách veľa vozidiel s rôznymi elektronickými systémami, ktoré informujú vodiča o hroziacom nebezpečenstve a preberajú riadenie, keď vodič nekoná. Postupne pribúdajú aj vozidlá s umelou inteligenciou, ktorej môže vodič úmyselne odovzdať riadenie a následne sa venovať inej činnosti. Na rozhodovanie vozidlá vyplýva nielen znalosť ovládania vozidla, znalosť dopravných predpisov a dopravných značiek, ale aj nešpecifikované okolnosti, ktoré musí vozidlo zvládnuť aspoň na úrovni ako priemerný vodič človek.


Stránka seminára