Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z fyziky plazmy - Ladislav Moravský (15.3.2018)

vo štvrtok 15. 3. 2018 o 13:00 hod., v miestnosti F2/51


13. 03. 2018 10.34 hod.
Od: Anna Zahoranová

Prednášajúci: Ladislav Moravský

Názov: Využitie iónového pohyblivostného spektrometra na monitorovanie degradácie organických látok

Termín: 15.3.2018, 13:00 hod., F2/51