Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z algebratickej teórie grafov - Martin Mačaj (23.3.2018)

v piatok 23.3.2018 o 13:30 hod. v miestnosti M 213


22. 03. 2018 09.40 hod.
Od: Martin Mačaj

Prednášajúci: Martin Mačaj

Názov: Graph covers and their applications: Siamese color graph (part 2)

Termín: 16.3.2018, 13:30 hod., M/213


Abstrakt:
We recall basic properties of graph covers and show how they be used to find all Siamese color graphs on 15 vertices.