Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár ODI - Viera Haverlíková (17.3.2023)

v pondelok 17.4.2023 o 14:00 hod.v miestnosti I 32


13. 04. 2023 20.56 hod.
Od: Mária Čujdíková

Prednášajúci: doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.

Názov prednášky: Ako sa tvoria poznatky – poznávanie s využitím metódy čiernej skrinky

Termín: 17.4.2023, 14:00 hod., I 32


Abstrakt: 
Zážitkovým spôsobom sa zoznámite s aktivitou ktorej cieľom je priblížiť vedecké poznávanie ako živú tvorivú spoločenskú aktivitu a rozvíjať schopnosti žiakov systematicky pozorovať, skúmať, formulovať hypotézy, argumentovať, spolupracovať a kooperovať v skupine. Skúmanie „čiernych skriniek“ tu slúži ako analógia tvorby vedeckých poznatkov na základe pozorovania a modelovania. V druhej časti seminára bude prezentovaný súhrn zistení z realizácie aktivity so žiakmi 8. a 9. ročníka základnej školy, so študentmi učiteľstva fyziky a s učiteľmi z praxe.