Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Prednáška z robotiky: Pravdepodobnostná lokalizácia robota - Pavel Petrovič (6.9.2017)

v stredu 6.9.2017 o 17:30 hod. vo FabLab-e


05. 09. 2017 08.22 hod.
Od: Andrej Lúčny

Prednášajúci: Mgr. Pavel Petrovič, PhD. 

Názov: Pravdepodobnostná lokalizácia robota

Termín: 6.9.2017, 17:30 hod., FabLab, budova Vedeckého parku UK, Mlynská dolina