Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fotografia opisuje to, čo vidíme, matematika popisuje takmer všetko

Petra Macková je absolventkou doktorandského štúdia odboru matematika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Okrem toho, že ju veľmi baví matematika, má veľkú záľubu aj vo fotografovaní. Snaží sa o to, aby boli jej zábery autentické. Keďže chcela, aby aj ostatní študenti mohli realizovať svoju kreativitu, založila súťaž Dáta & Umenie o najzaujímavejšiu, najkrajšiu a najoriginálnejšiu vizualizáciu dát. Tento rok organizovala jej druhý ročník.


02. 08. 2023 09.18 hod.
Od: Redakcia Našej univerzity

Na zrkadlovku Petra fotí už od roku 2018. Inšpiráciou jej bol aj kanál National Geographic, na ktorom s otcom sledovali prírodovedné dokumenty. Odvtedy si všímala prácu dokumentárnych fotografov a skúsila nafotiť aj vlastné zábery prírody.

„Fotografujem vo formáte RAW, takže fotky musím upraviť v softvéri na formát JPEG, aby sa dali zdieľať. Výhoda v RAW formáte je, že fotografia je detailnejšia a obsahuje viac dát. Nejaké úpravy robím, no minimálne, keďže sa snažím o to, aby boli zábery autentické. Chcem, aby človek, ktorý sa na fotografiu pozrie, z nej mal rovnaký zážitok, aký som mala ja, keď som záber fotografovala,“ vysvetľuje Petra Macková.

Jednou z jej najobľúbenejších fotografií je napríklad tá z turistiky v Malých Karpatoch. Ide v podstate o self portrait (vlastný portrét) v prírode, pričom ho zdieľala na sociálnych sieťach aj fotografická stránka LensCulture. Svoje fotografie neuverejňuje len na sociálnych sieťach, ale má aj portfólio na platforme Photo Vogue. Nájdete tam jej autentické zábery prírody. „Časom sa to mení, teraz sa mi napríklad páčia aj úplne iné zábery ako pred jedným, dvomi rokmi."

Matematiku máte takmer všade

Možno sa pýtate, prečo fotografka študovala matematiku. Petru štúdium veľmi bavilo, keďže sa čísla dajú využiť prakticky všade. „Na matematike sa mi páčilo, že je aplikovateľná do čohokoľvek. Fotografia opisuje niečo, čo človek vidí, matematika vie opísať takmer všetko. Matematické modely môžeme využiť v rôznych oblastiach všetkých vedných odborov. Napríklad sa matematika dá využiť v biológii, no využíva sa samozrejme vo fyzike, ekonómii, ale aj v chémii či dokonca v psychológii."

O umeleckú súťaž mali študenti záujem

Keďže Petre chýbalo na fakulte niečo z umeleckého súdka, minulý rok sa rozhodla založiť súťaž Dáta & Umenie. S organizáciou jej pomohli niektorí členovia zo študentskej časti akademického senátu fakulty. Súťaž mala u študentov veľký úspech. Zúčastniť sa jej mohli študenti FMFI UK so svojou dátovou vizualizáciou hodnou vystavenia.

„Jedna doktorandka fyziky prihlásila zaujímavý príspevok vizualizácie chrbátnic a údolníc pri obci Opátka. Bez popisu by ste však nevedeli, čo je na obrázku. Mnohí účastníci mali napríklad vizualizácie dát, ktoré im vznikli počas výskumu pri záverečných prácach, alebo rôzne matematické vizualizácie. Tento rok sme mali v súťaži vizualizácie. Tento rok sme mali v súťaži celkovo 16 príspevkov, väčšina mala jedného autora. Vystavili sme výber 20 príspevkov v priestoroch našej fakulty a sú medzi nimi aj príspevky z minulého roka, ktorých bolo spolu tiež 16.“

O víťazovi hlasovali priamo študenti z FMFI UK. Autori prác na prvých troch miestach vyhrali štipendiá – prvé miesto predstavovalo 100-eurové, druhé miesto 75-eurové a tretie miesto 50-eurové štipendium. „Celkovo sme mali štyroch výhercov, keďže sme mali dve druhé miesta s rovnakým počtom hlasov. Okrem toho sme mali aj ceny od sponzorov – hlavne od firmy Voxwise, ktorá prispela poukážkami do herného obchodu Brloh a kódmi na Stream hry. Táto firma si sama vyberala príspevky, ktorým ceny venovala,“ hovorí Petra.

Vizualizácia počúvanosti skladieb na Spotify

Prvé miesto v tomto ročníku súťaže Dáta & Umenie získal absolvent tretieho ročníka aplikovanej informatiky Jakub Krištof. Jeho príspevok zobrazuje počúvanosť rôznych interpretov na Spotify za 76 mesiacov. Každý veľký obdĺžnik znázorňuje interpreta a každý obdĺžnik v ňom predstavuje jednu skladbu od daného umelca, pričom veľkosť a odtieň zelenej farby odrážajú čas počúvania skladby. Kompletný súbor údajov obsahuje 21 833 skladieb a 7 364 interpretov, rozložených do 467 313 prehratí skladieb, čím sa dosiahne celkový čas počúvania 8 744 hodín. To znamená, že takmer 15 percent všetkého času za posledných šesť rokov ľudia strávili počúvaním hudby, čo predstavuje v priemere asi 4 hodiny denne. 

„Tento námet príspevku som si vybral preto, lebo zo Spotify dokážete získať na požiadanie všetky dáta o tom, čo počúvate, a nikdy mi nestačil každoročný Spotify Wrapped, vždy mi tam niečo chýbalo. Tak som si o tieto dáta požiadal a začal som sa s nimi hrať. Výskum vznikal len z osobného záujmu. Výskumná vzorka spočívala v počúvaniach, rozdelenie na interpretov bolo sekundárne,“ vysvetľuje Jakub Krištof.

Dáta si vyžiadal od platformy Spotify, čo v rámci výskumu trvalo asi najdlhšie. „Kompletná vzorka mi prišla až mesiac po tom, ako som o ňu požiadal, následné zoznámenie sa s dátami trvalo deň a tvorba vizualizácie tiež jeden deň. Potom som vytvoril vizualizáciu v programe Tableau, a keďže som v ňom nikdy nepracoval, trvalo mi pár hodín, kým som sa naučil základy. Následné farebné úpravy boli robené vo Photoshope, čiže dokopy mi to mohlo zabrať dva pracovné dni," dodáva Jakub. 

Radka Rosenbergová