Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Diskusia s laureátmi ESET Science Awards

V utorok 28.2.2023 o 19:00 hod. sa v posluchárni C uskutoční diskusia s tohtoročnými držiteľmi ocenenia - prof. Pastorekovou a prof. Tomáškom.


14. 02. 2023 15.52 hod.
Od: Richard Kollár

Pozývame študentov a zamestnancov FMFI UK a PriF UK a všetkých ostatných na diskusiu s tohtoročnými držiteľmi ocenenia ESET Science Awards v kategóriách Výnimočná osobnosť vedy a Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. Diskusia sa pôvodne mala konať v novembri, ale pre chorobu sme museli jej termín preložiť.  

Diskusia sa uskutoční v utorok 28.2.2023 o 19:00 v posluchárni C na FMFI UK. Hosťami budú prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. z Biomedicínskeho centra SAV a prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. z Prírodovedeckej fakulty UK.

Počas diskusie hostia vysvetlia, čomu a prečo sa vedecky venujú, a aj to, ako si predstavujú vysokoškolské a vedecké vzdelávanie.
Diskusiu moderuje Richard Kollár z FMFI UK.

Vstup na podujatie je voľný, priamy prenos aj záznam diskusie nájdete taktiež na YouTube kanáli FMFI UK