Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Bezplatné meranie radónu vo vodách (7.11.2017)

Pri príležitosti Európskeho radónového dňa ponúka Katedra jadrovej fyziky a biofyziky bezplatné meranie radónu vo vodách. Vzorky je možné priniesť dňa 7.11.2017 v čase od 9:00 do 14:00 do laboratória KJFB FMFI UK (miestnosť F1/255).


26. 10. 2017 09.44 hod.
Od: Monika Müllerová

Deň: 7.11.2017

Čas: 9:00 - 14:00 hod. 

Miesto: F1/255 - laboratórium Katedry jadrovej fyziky a biofyziky