Faculty of Mathematics, Physics
and Informatics
Comenius University in Bratislava

Employee Directory

Alexandra Adámeková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Dekanát, Referát finančnej učtárne
účtovník finančný
02/602 95 320

Mária Achsová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Správa budov
vrátnik

Aliyu Tanko Ali

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra aplikovanej informatiky
4.dINF

Israt Ali

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra experimentálnej fyziky
2.dKES_FU

Michal Amena

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Oddelenie fyziky životného prostredia
technik vo fyzikálnych a v príbuzných od
02/602 95 177

Mgr. Boris Andel, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie jadrovej fyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 95 451

Muhammad Adeel Ashraf

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra experimentálnej fyziky
2.dKES_FU

Mgr. Róbert Astaloš, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie subjadrovej fyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 95 421
02/602 95 425
[1] 2 3 ... Next page Last page