Faculty of Mathematics, Physics
and Informatics
Comenius University Bratislava

Employee Directory

Alexandra Adámeková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Dekanát, Referát finančnej učtárne
účtovník finančný
02/602 95 320
F2 - 4

Friday Ikechukwu Agu

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
1.dAPM_MU

Faizan Ahmad

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra experimentálnej fyziky
1.dFKA_FU

Mária Achsová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Správa budov
vrátnik
02/602 95 662, 238
M,F -

Israt Ali

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra experimentálnej fyziky
2.dKES_FU

Mgr. Boris Andel, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie jadrovej fyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 95 543
F1 - 268

Mgr. Róbert Astaloš, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie subjadrovej fyziky
docent vysokej školy, univerzity
02/602 95 421
F1 - 363

M.Sc. Sahithya Atikukke

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra experimentálnej fyziky
3.dKES
02/602 95 497
F2 - 42
[1] 2 3 ... Next page Last page