Faculty of Mathematics, Physics
and Informatics
Comenius University Bratislava

Employee Directory

Alexandra Adámeková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Dekanát, Referát finančnej učtárne
účtovník finančný
02/602 95 320
F2 - 4

Friday Ikechukwu Agu

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
2.dAPM_MU

Faizan Ahmad

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra experimentálnej fyziky
2.dFKA_FU

Mária Achsová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Správa budov
vrátnik
02/602 95 662, 238
M,F -

Mgr. Boris Andel, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie jadrovej fyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 95 543
F1 - 268

Mgr. Michal Anderle, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Agreement

Peter Anthony

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra aplikovanej informatiky
1.dINF

Mgr. Róbert Astaloš, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie subjadrovej fyziky
docent vysokej školy, univerzity
02/602 95 421
F1 - 363
[1] 2 3 ... Next page Last page