Faculty of Mathematics, Physics
and Informatics
Comenius University Bratislava

Employee Directory

Alexandra Adámeková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát finančnej učtárne
účtovník finančný
02/602 95 320
320
F2 - 4

Friday Ikechukwu Agu

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
3.dAPM_MU

M.Sc. Ieline Ahmed

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
1.dTMF_FU

Mária Achsová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Správa budov
vrátnik
02/602 95 662, 238
662, 238
M,F -

Ardra Ajitha Vijayan

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
1.dTMF_FU

Samuel Almássy

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Agreement

Mgr. Boris Andel, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie jadrovej fyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 95 543
543
F1 - 268
[1] 2 3 ... Next page Last page