Faculty of Mathematics, Physics
and Informatics
Comenius University in Bratislava

Employee Directory

Mária Achsová

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Agreement

Aliyu Tanko Ali

3.dINF

Michal Amena

technik vo fyzikálnych a v príbuzných od
02/602 95 177

Mgr. Róbert Astaloš PhD.

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
02/602 95 421
02/602 95 425

Sahithya Atikukke

1.dKES

Mgr. Dominik Babál

2.dJSF

Mgr. Dušana Babicová

4.dAPM_MU
[1] 2 3 ... Next page Last page