Faculty of Mathematics, Physics
and Informatics
Comenius University Bratislava

Employee Directory

Neda Bagheri Renani

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
1.dAPM
180
M - 206

Ján Bajza

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Správa budov
strážnik

Tibor Bako

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Oddelenie astron. a astrofyziky
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem

doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra teoretickej fyziky, Oddelenie teoretickej fyziky
docent vysokej školy, univerzity
02/602 95 658
658
F2 - 105

Zuzana Ballayová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
sekretárka, sekretár
02/602 95 202
202
M - 176

Matúš Balogh

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Agreement

Mgr. Zuzana Bardačová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
4.dJSF
02/602 95 485
485
F1 - 362
First page Previous page 1 2 [3] 4 5 ... Next page Last page