Faculty of Mathematics, Physics
and Informatics
Comenius University in Bratislava

Quantum Electronics, Optics and Optical Spectroscopy

Doctoral Degree Program

Field:

Physics
(Quantum Electronics and Optics - until 31.8.2019)

Form:

full time / external

Usual duration:

full time form 4 years, external form 5 years

Program director:

prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Related study programs: master's degree programs  Optics, Lasers, and Optical Spectroscopy

Description of the Study Program

In this study program, students acquire knowledge in the field of lasers and optical spectroscopy which form the basis of many of today's modern technologies which are crucial for the development of telecommunications, optoelectronics, microelectronics and nanotechnology. Furthermore, students master laser technology in combination with related vacuum and plasma technologies, generation of the laser radiation, and the applications of lasers in the study of nonlinear properties of materials (microstructure optical fibers), and explore new aspects of holography and interferometry. Ultrasensitive optical spectroscopy methods from the vacuum UV through near-IR region of the spectrum give our graduates skills for application in the detection of trace elements, radicals and molecules in the environment, in medicine, pharmacy, criminology, civil defense as well as the detection of drugs, explosives and narcotics.

Doctoral Scholarships

Full-time doctoral students who have permanent residency in the European Union are entitled to receive a scholarship for the entire standard duration of their studies. The scholarships are paid starting on the date of enrollment. The scholarship is determined in accordance with the tables included in the Law no. 553/2003 Z.z. as follows: 

 • prior to completion of the qualification exam: 807,50 EUR (6th class, 1st level)
 • after successful completion of the qualification exam: 940,50 EUR (7th class, 1st level)

Scholarships are not subject to taxes or other fees.

Doctoral studies are considered an equivalent to full time employment and in the majority of cases cannot be combined with another employment. Job holding applicants who intend to keep their job are advised to apply for the external (distance) form of doctoral studies. Doctoral students enrolled in the regular form are expected to participate in teaching activities such as conducting recitations or exam grading, in accordance with the needs of their corresponding departments.

Thesis Topics for Academic Year 2020/2021

More detailed information about Thesis Topics

 • Nelineárne šírenie femtosekundových impulzov v dvojjadrových optických vláknach novej generácie 
  (supervisor: Mgr. Ignác Bugár, PhD.)
 • Aplikácia nových typov laserov v spektroskopii “malých” molekúl 
  (supervisor: Dr. Peter Čermák, PhD.)
 • Optické sledovanie difúzneho procesu nanočastíc vo vzdialenom poli 
  (supervisor Mgr. Milan Držík, CSc., PhD.)
 • Optická diagnostika rozhrania plazma-kvapalina 
  (supervisor: doc. Dr. Mário Janda, PhD.)
 • Modelovanie difúzneho žiarenia na heterogénnom zemskom povrchu v podmienkach potrhanej oblačnosti 
  (supervisor: RNDr. Miroslav Kocifaj, PhD.)
 • Vplyv mikrofyziky aerosólu na žiaru okoloslnečnej zóny 
  (supervisor: RNDr. Miroslav Kocifaj, PhD.),
 • Modelovanie a vývoj priestorového heterodynového spektrometra pre aplikáciu LIBS 
  (supervisor: prof. Dr. Pavel Veis, CSc.)
 • Optická diagnostika prachu získaného laserovou abláciou materiálov súvisiacich s termojadrovou syntézou 
  (supervisor: prof. Dr. Pavel Veis, CSc.)
 • Molekulová spektroskopia plazmy indukovanej laserom v atmosfére kyslíka a vodíka 
  (supervisor prof. Dr. Pavel Veis, CSc./ Dr. A. Marín-Roldán)
 • Štúdium vplyvu reexcitácie mikrovlnným výbojom na zlepšenie limitov detekcie spektorskopickej metódy laserom indukovanej iskry 
  (supervisor: prof. Dr. Pavel Veis, CSc. / doc. RNDr. F. Kundracik, CSc.)
 • Využitie optických diagnostických metód pri štúdiu elektrického výboja v kvapalinách 
  (supervisor: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.)

Institute of Physics SAS:

 • In-operando diagnostika Li batérií 
  (supervisor: Dr.rer.nat. Peter Šiffalovič, PhD.)
 • Štúdium rastu tenkých vrstiev pomocou in-situ RTG rozptylu 
  (supervisor: Dr.rer.nat. Peter Šiffalovič, PhD.)
 • Plazmonické nanočastice pre biomedicínske aplikácie 
  (supervisor: RNDr. Eva Majková, DrSc.)
 • Perovskitové kvantové bodky pre zvýšenie účinnosti a stability perovskitových solárnych článkov 
  (supervisor: RNDr. Eva Majková, DrSc.)