Správa budov

Správa budov prevádzkuje fakultné priestory, vykonáva technickú údržbu zariadení a robí drobné opravy. Finančne a technicky náročné práce fakulta rieši individuálne, spravidla dodávateľskou formou.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci správy budov:
Mgr. Peter BuzášF1 -105226 

Ostatní pracovníci:
Jaroslav Antalic (školník, prevádzkár)F2 -104248 
Miroslav Distler (údržbár)F2 -104248 
Michal Drenka (informátor)M vrátnica (8:00-14:00)  
Ivan Lépeš (údržbár)F2 -104248 
Andrej Múčka (údržbár, vodič)F2 -104248 
Michal Pipíš (zámočník, údržbár)F2 -104248 
Gabriela Špačková (nadriadená pre upratovaciu službu)S
(9:00-12:00)
110 
Miroslav Vaverka (obsluha výmenníkovej stanice)F2 274249 
Július Vlnka (elektrikár)F2 -104248