Katedra aplikovanej informatiky

Katedra aplikovanej informatiky garantuje bakalársky a magisterský študijný program Aplikovaná informatika a medzinárodný interdisciplinárny magisterský študijný program Kognitívna veda (MEi:CogSci). Podieľa sa tiež na zabezpečovaní bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu Informatika, bakalárskeho študijného programu Bioinformatika (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UJ) a na zabezpečovaní bakalárskeho a magisterského programu Počítačová grafika a geometria. Katedra aplikovanej informatiky prevádzkuje robotické laboratórium, kognitívne laboratórium pre behaviorálne experimenty a EEG merania, a laboratórium počítačového videnia a virtuálnej reality (Future Technologies Lab). Katedra sa podieľa na organizovaní medzinárodných konferencií Spring Conference on Computer Graphics (SCCG), MEi:CogSci, a česko-slovenského seminára Kognícia a umelý život (KUŽ).

Vedecká činnosť KAI sa orientuje na tieto oblasti: počítačová grafika a počítačové videnie (animácia, rozpoznávanie objektov), umelá inteligencia a výpočtové modelovanie (reprezentácia znalostí, výpočtová logika, umelé neurónové siete, modelovanie kognitívnych procesov, komplexné dynamické siete, robotika a evolučné počítanie, výpočtová biológia), a teória programovania (konkurentné a distribuované systémy, deklaratívne programovanie).

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. Ing. Dr. Igor Farkaš I 25 621  
Zástupcovia vedúceho katedry:
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846  
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. I 11 672  
Tajomníčka katedry:
RNDr. Elena Šikudová, PhD. I 3 388  
Tajomník pre IT:
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727  
Sekretariát:
Zdenka Slobodová I 24b 424  
Renáta Odnechtová I 27 611  

Oddelenie počítačovej grafiky a videnia

Vedúci oddelenia:
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879  
Učitelia:
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760  
RNDr. Zuzana Černeková, PhD. I 3 388  
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879  
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. M 159 720  
RNDr. Júlia Kučerová, PhD. I 4 441  
Ľubomír Lúčan, CSc. M 161 322  
RNDr. Martin Madaras, PhD. M 113 729  
Mgr. Andrej Mihálik, PhD. I 6 443  
RNDr. Elena Šikudová, PhD. I 3 388  

Oddelenie umelej inteligencie

Vedúca oddelenia:
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 34 869  
Učitelia:
Ing. František Gyárfáš, PhD. I 17 436  
RNDr. Martin Homola, PhD. I 7 444  
RNDr. Andrej Lúčny, PhD. I 18 436  
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 34 869  
RNDr. Marek Nagy, PhD. I 42 625  
Mgr. Peter Náther, PhD. I 6 443  
Ing. Alexander Šimko, PhD. I 6 443  
RNDr. Jozef Šiška, PhD. I 7 444  
Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207  

Oddelenie deklaratívneho programovania

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846  
Učitelia:
RNDr. Andrej Blaho, PhD. M 162 133  
RNDr. Peter Borovanský, PhD. I 18 436  
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846  
doc. RNDr. Dušan Guller, PhD. I 28 845  
RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24a 278  
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727  
Ing. Ján Komara, PhD. I 16 727  

Centrum pre kognitívnu vedu

Koordinátor centra:
prof. Ing. Dr. Igor Farkaš I 25 621  
Zástupca koordinátora centra:
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. I 11 672  
Učitelia:
prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. I 35 361  
RNDr. Barbora Cimrová, PhD. I 33a 374  
prof. Ing. Dr. Igor Farkaš I 25 621  
PhDr. Dezider Kamhal, PhD. I 36 109  
RNDr. Kristína Malinovská, PhD. I 33a 374  
Mgr. Pavel Petrovič, PhD. I 19 305  
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. I 11 672  
RNDr. Martin Takáč, PhD. I 37 370  

Ostatní pracovníci katedry:
Zdenka Slobodová I 24b 424  

Doktorandi katedry:
RNDr. Martin BalážI 7444 
Mgr. Vladimír BožaM 25196 
Mgr. Paula BudzákováI 4441 
Mgr. Viliam DillingerI 5442 
Mgr. Peter GergeľI 5442 
Mgr. Juraj HolasI 5442 
Mgr. Andrej JursaI 5442 
Mgr. Rafael Korbaš   
Mgr. Michal KováčM 25196 
Mgr. Tomáš KuzmaI 5442 
RNDr. Mikuláš PatakyM 160471 
Mgr. Michal PiovarčiM 160471 
Mgr. Júlia PukancováI 7444 
Mgr. Adam RiečickýM 113729 
Mgr. Ing. Matúš TunaI 42625 
Mgr. Ivor UhliarikI 28845 

Externisti:
Mgr. Jana Bašnáková, MSc.     54773509
Ing. PhDr. Tomáš Gál, PhD.      
Mgr. Radoslav Golian, PhD.      
Mgr. Tomáš Kaščák      
Mgr. Lenka Kostovičová, PhD.      
Mgr. Martin Krupa      
PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.