Katedra jazykovej prípravy

Katedra jazykovej prípravy poskytuje študentom FMFI UK špeciálne kurzy odbornej angličtiny, znalosť ktorej je nevyhnutná pri štúdiu odborných predmetov všetkých študijných programov. V kurzoch  sa používajú učebnice, vytvorené učiteľmi našej katedry po dôkladnom zmapovaní potrieb študentov FMFI UK.

 

Okrem angličtiny naša katedra ponúka kurzy nemčiny, francúzštiny a ruštiny pre začiatočníkov aj pokročilých, takže študenti FMFI UK si môžu doplniť jazykovú znalosť o ďalšie cudzie jazyky, ako aj udržať a rozšíriť tie jazykové znalosti a zručnosti, ktoré nadobudli pred príchodom na fakultu. 

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúca katedry:
PhDr. Alena ZemanováF2 285711 
Zástupkyňa vedúcej katedry:
Ing. Eva VartíkováF2 285711 
Sekretariát:
Marcela PolákováF2 284561 

Učitelia:
Mgr. Renáta ČárskaF2 287254 
PaedDr. Ladislav ErdélyiF2 286726 
PhDr. Elena KlátikováF2 286726 
Mgr. Ing.arch. Jana KočvarováF2 287254 
Mgr. Alexandra MaďarováF2 287254 
Ing. Eva VartíkováF2 285711 
Mgr. Pavel VilášekF2 286726 
PhDr. Alena ZemanováF2 285711 
Ostatní pracovníci:
Marcela PolákováF2 284561