Autoreferáty dizertačných prác

Matematika

Parametrické štúdie CGE modelov - Mgr. Lucia Fašungová


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.

Dynamické riadenie portfólia s použitím rizikových mier - Mgr. Martin Harcek


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Numerical modeling of single phase and two phase flow in porous media - Mgr. Pavol Kišon


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.

Nonlinear convection during phase change - Mgr. Juraj Kyselica


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Guba, PhD.

Lokálna Bézoutova veta - RNDr. Alexander Maťašovský


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Eduard Boďa, CSc.

CGE model a možnosti jeho aplikácie na vybrané zmeny v slovenskej ekonomike - Mgr. Tomáš Miklošovič


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.

Experimenty s ekonomickými princípmi - Mgr. Simona Miklošovičová


Obhajoba: 27.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Metódy hodnotenia kvality videa - RNDr. Petra Heribanová


Obhajoba: 25.8.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: prof. Ing. Jaroslav Polec, CSc.

Vlastnosti koreflektívnych a reflektívnych tried v kategóriách topologických štruktúr - RNDr. Veronika Lacková


Obhajoba: 25.8.2014
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Činčura, CSc.

Dynamic Stochastic Accumulation Model with Application to Risk Management in Portfolio - Mgr. Darina Graczová


Obhajoba: 22.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

Design of Experiments in Stochastic Dynamics - RNDr. Vladimír Lacko


Obhajoba: 22.8.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Analýza vplyvov fiškálnej konsolidácie na ekonomiku SR - RNDr. Monika Pécsyová


Obhajoba: 9.6.2014
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD.

Hyers-Ulam stabilita diferenciálnych rovníc - Mgr. Balázs Hegyi


Obhajoba: 10.10.2013
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Kostyrko, DrSc.

Interactive Video for Virtual Environments - Mgr. David Běhal


Obhajoba: 30.9.2013
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Optimalization of Scene Geometry and Animation Curves for Virtual Environments - RNDr. Ivana Varhaníková


Obhajoba: 30.8.2013
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

On Singularities of Hyperelliptic and Superelliptic Curves - RNDr. Martina Bátorová


Obhajoba: 27.8.2013
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

Mathematical Analysis of the Transmission Mechanism of Monetary Policy of the National Bank of Slovakia - RNDr. Ján Klacso


Obhajoba: 26.8.2013
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.

Dynamic portfolio optimization with risk management and strategy constraints - Mgr. Csilla Krommerová


Obhajoba: 26.8.2013
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Stochastické diskrétne úlohy optimálneho riadenia s ohraničeniami na koncový stav - Mgr. Martin Lauko


Obhajoba: 26.8.2013
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľka: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

Metódy limitovania postupností, I-konvergencia - Mgr. Vladislav Banas


Obhajoba: 23.8.2013
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Kostyrko, DrSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 21 do 40 z 57. Prvá strana 1 2 3 Posledná strana

Fyzika

Physical processes in disordered superconductors - RNDr. Martin Žemlička


Obhajoba: 23.8.2016
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.

Spectroscopy of ferromagnetic and superconducting nanostructures - Mgr. Matúš Rehák


Obhajoba: 23.8.2016
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.

Radón vo vybraných vodách a termálnych kúpeľoch na Slovensku a vývoj metód jeho merania - Mgr. Pavol Blahušiak


Obhajoba: 18.8.2016
Študijný program: enviromentálna fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

Study of neutron-deficient polonium isotopes - Mgr. Boris Andel


Obhajoba: 18.8.2016
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.

Aspects of physics in noncommutatitve space - Mgr. Samuel Kováčik


Obhajoba: 17.8.2016
Študijný program: všeobecná a matematická fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.

Tensor networks: Phase Transition Phenomena on Hyperbolic and Fractal Geometries - Mgr. Jozef Genzor


Obhajoba: 17.8.2016
Študijný program: všeobecná a matematická fyzika
Školiteľ: Mgr. Andrej Gendiar, PhD.

Climatology of Fog in Coastal Desert Region and its Prediction by Model based on Data Mining - Mgr. Ivana Bartoková


Obhajoba: 1.8.2016
Študijný program: meteorológia a klimatológia
Školiteľ: prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.

Experimental investigation of diffraction phenomena in 2D photonic crystals - Mgr. Jakub Šoltýs


Obhajoba: 22.7.2016
Študijný program: kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Školiteľ: Mgr. Milan Držík, CSc.

Broadband nonlinear steering of ultrafast solitons in dual-core photonic crystal fibers - Pavol Stajanča


Obhajoba: 22.7.2016
Študijný program: kvantová elektronika, optika a optická spektroskopia
Školiteľ: Mgr. Ignác Bugár, PhD.

Optická spektroskopia vodíkovej plazmy od vákuovej UV po viditeľnú oblasť - Mgr. Michal Anguš


Obhajoba: 27.6.2016
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Veis, CSc.

Measurement of Neutral Pion Transition Form Factor and Contributions to Trigger and Data Acquisition System at NA62 Experiment at CERN - Mgr. Michal Kovaľ


Obhajoba: 16.5.2016
Študijný program: všeobecná fyzika a matematická fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.

Preparation and properties of iron-based and MgB2 superconducting thin films - RNDr. Robert Sobota


Obhajoba: 14.3.2016
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.

Modelling of Plasma Chemical Processes in Transient Spark in N2-O2 Mixture - RNDr. Lukáš Dvonč


Obhajoba: 12.2.2016
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: doc. RNDr. Mário Janda, CSc.

Bose-Einstein correlations in 7 TeV proton-proton collisions in the ATLAS experiment - Mgr. Róbert Astaloš


Obhajoba: 30.9.2015
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc.

Study of Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge for Plasma-Enhanced Atomic Layer Deposition of Thin Films - RNDr. Richard Krumpolec


Obhajoba: 26.8.2015
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.

Atmospheric pressure plasma assisted calcination of composite submicron fibers - RNDr. Veronika Medvecká


Obhajoba: 26.8.2015
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľka: doc. RNDr. Anna Zahoranová, PhD.

Double-beta decay rates and nuclear matrix elements - Mgr. Dušan Štefánik


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: všeobecná fyzika a matematická fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.

Zdroje a stabilita populácie meteorov sporadického pozadia - Mgr. Ivana Jakšová


Obhajoba: 24.8.2015
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

Gravity of the Galaxy and the Motion of the Sun - RNDr. Roman Nagy


Obhajoba: 24.8.2015
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Klačka, PhD.

Cosmological perturbations in a universe with an elastic component - Mgr. Matej Škovran


Obhajoba: 24.8.2015
Študijný program: všeobecná fyzika a matematická fyzika
Školiteľ: doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 21 do 40 z 122. Prvá strana 1 2 3 4 Posledná strana

Informatika

Structured argumentation: from properties to distribution - Mgr. Jozef Frtús


Obhajoba: 8.10.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Ing. Ján Šefránek, CSc.

Logic programming with preferences on rules - Ing. Alexander Šimko


Obhajoba: 8.10.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Ing. Ján Šefránek, CSc.

Augmented Reality in Cultural Heritage Application - RNDr. Zuzana Berger Haladová


Obhajoba: 6.10.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

Modeling Time Criticality of Information - Mgr. Marek Zeman


Obhajoba: 3.10.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Grounding the meaning in sensorimotor cognition: a connectionist approach - RNDr. Kristína Rebrová


Obhajoba: 27.3.2014
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Alignments on Sequences with Internal Structure - Mgr. Martina Višňovská


Obhajoba: 7.2.2014
Študijný program: informatika
Školiteľka: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.

Extension of Human Computer Interaction while using Touch based Interfaces - Mgr. Pavol Fabo


Obhajoba: 4.10.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Fotorealistické zobrazenie anizotropných materiálov na základe fotografického snímania reálnych vzoriek - Mgr. Andrej Mihálik


Obhajoba: 4.10.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Action Model Learning: Challenges and Techniques - RNDr. Michal Čertický


Obhajoba: 26.9.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Ing. Ján Šefránek, CSc.

Algorithms for Genome Rearrangements - Mgr. Jakub Kováč


Obhajoba: 23.9.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Maximum genus and its generalizations - Mgr. Michal Kotrbčík


Obhajoba: 16.9.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

Reinforcement Learning with Abstraction - RNDr. Michal Malý


Obhajoba: 16.7.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Algoritmus pre hľadanie vzdialených funkčných ortológov a jeho aplikácia na OB-fold doménu - Mgr. Martin Macko


Obhajoba: 21.3.2013
Študijný program: informatika
Školiteľ: Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Cryptographic Hash Functions - RNDr. Michal Rjaško


Obhajoba: 12.9.2012
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.

Region-based Processing and Visualisation of Volumetric Data - Mgr. Michal Hučko


Obhajoba: 11.9.2012
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Dr. Miloš Šrámek, PhD.

Optical Tracking: Structured Light Approach - Mgr. Ján Žižka


Obhajoba: 11.9.2012
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Ľudovít Niepel, CSc.

Systém pre rozpoznávanie slov a verifikáciu hovoriaceho - RNDr. Vladimír Chudý


Obhajoba: 3.9.2012
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Exploiting Structure in the Space of Dimensions for Visualization - Mgr. Martin Florek


Obhajoba: 30.9.2011
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Helwig Hauser

Animation of Particle based Miscible and Immiscible Fluids with Multiple Interfaces - Mgr. Juraj Onderik


Obhajoba: 30.9.2011
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Circular Edge-Colourings of Cubic Graphs - RNDr. Ján Mazák


Obhajoba: 29.9.2011
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 21 do 40 z 56. Prvá strana 1 2 3 Posledná strana

Pedagogické vedy

Vizualizácia matematických pojmov, relácií a vzťahov školskej matematiky - Mgr. Dominika Koštová


Obhajoba: 28.8.2014
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.

Rozvoj algoritmického myslenia žiakov v primárnom vzdelávaní - PaedDr. Monika Gujberová


Obhajoba: 25.8.2014
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Inovácia schopnosti učiteľa fyziky efektívne riadiť vzdelávanie žiakov v oblasti teplo a energia - Mgr. Peter Kelecsényi


Obhajoba: 25.8.2014
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Methodology of Use of LMS at the Bachelor Courses of Physics - Edlira Prenjasi


Obhajoba: 25.8.2014
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Tvorba algoritmov a rozvoj algoritmického myslenia žiakov v stredoškolskej informatike - PaedDr. Ján Guniš


Obhajoba: 20.9.2013
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Hľadanie nových postupov vo výučbe programovania na VŠ - Ing. Roman Horváth


Obhajoba: 20.9.2013
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľka: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

Podpora rozvíjania argumentácie a stratégií riešenia žiakov prostredníctvom planimetrických úloh - Mgr. Monika Porkertová


Obhajoba: 30.8.2013
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Rozvíjanie logického myslenia vo vyučovaní geometrie v nižšej sekundárnej škole - Mgr. Katarína Pračková


Obhajoba: 30.8.2013
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Čižmár, CSc.

Využitie dynamického matematického softvéru GeoGebra vo vyučovaní geometrie na základných a stredných školách - Mgr. Magdaléna Kubešová


Obhajoba: 28.8.2013
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.

E-learningový kurz lineárnej algebry pre inžinierske štúdium matematiky - Mgr. Eva Zábojníková


Obhajoba: 28.8.2013
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.

Rozvoj gramotností žiakov na úlohách typu PISA - PaedDr. Mária Holubcová


Obhajoba: 26.8.2013
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.

Využitie vzdelávacích hier na podporu argumentačných schopností žiakov vo fyzike - PaedDr. Jana Horváthová


Obhajoba: 26.8.2013
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: prof. RNDr. Anna Dubničková, DrSc.

Tvorivé programovanie na 2. stupni ZŠ - PaedDr. Katarína Palúchová


Obhajoba: 29.4.2013
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagógov materských škôl - PaedDr. Anita Škodáčková


Obhajoba: 29.4.2013
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Didaktika úvodného kurzu počítačovej grafiky - Mgr. Daniela Onačilová


Obhajoba: 3.12.2012
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

História ako motivačný nástroj pre podporu rozvoja matematického myslenia v sekundárnom vzdelávaní - Mgr. Zuzana Vallová


Obhajoba: 29.11.2012
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

Digitálne technológie v predškolskej príprave detí - PaedDr. Jana Pekárová


Obhajoba: 5.11.2012
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Fyzikálne aktivity v medzipredmetových súvislostiach - PaedDr. Gabriela Barčiaková


Obhajoba: 27.9.2012
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Metodika prípravy na maturitu z informatiky - Mgr. Juliana Šišková


Obhajoba: 6.9.2012
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 21 do 40 z 55. Prvá strana 1 2 3 Posledná strana