Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Autoreferáty dizertačných prác

Matematika

Náhodné dynamické systémy generované zobrazeniami intervalu do seba - Mgr. Jozef Kováč


Obhajoba: 30.6.2019
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Katarína Janková, CSc.

Concvection in multicomponent systems - Mgr. Martin Hurban


Obhajoba: 20.6.2019
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Guba, PhD.

Optimum Design in Nonlinear Models - Mgr. Katarína Sternmüllerová


Obhajoba: 10.5.2019
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.

Optimization in Financial Mathematics - Mgr. Ján Komadel


Obhajoba: 27.8.2018
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Ing. Aleš Černý, PhD.

Optimal Experimental Designs for Estimating Linear Parameter Subsystems - Mgr. Samuel Rosa


Obhajoba: 27.8.2018
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Mikrosimulačný model daňovo-odvodového a sociálneho systému a elasticity ponuky práce na Slovensku - Mgr. Norbert Švarda


Obhajoba: 27.8.2018
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: RNDr. Viliam Páleník, PhD., h.doc.

Dynamical Models in Gene Expression - Mgr. Michal Hojčka


Obhajoba: 24.8.2018
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.

Analytical and Numerical Approximative Methods for solving Multifactor Models for pricing of Financial Derivatives - Mgr. Zuzana BučkováObhajoba: 24.3.2017
Študijný program: aplikovaná matematika
Školitelia: prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., prof. Dr. Matthias Ehrhardt

Maximum Principle for Infinite Horizon Discrete Time Optimal Control Problems - Mgr. Mária Holecyová


Obhajoba: 30.8.2016
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.

Approximation of a point set using lemniscate curves and surfaces - RNDr. Mária Gemeranová


Obhajoba: 24.8.2016
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Pavel Chalmoviansky, PhD.

Texture Aware Video and Image Error Concealment - RNDr. Ivana Ilčíková


Obhajoba: 24.8.2016
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.

Induced subgraphs in strongly regular graphs - Mgr. Kristína Kováčiková

Obhajoba: 10.12.2015
Študijný program: diskrétna matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.

Optimálne navrhovanie blokových experimentov - Mgr. Alena Bachratá


Obhajoba: 27.8.2015
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Empirická dekompozícia režimov a jej aplikácie v hydrológii. - Mgr. Ondrej Marušiak


Obhajoba: 27.8.2015
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Stochastické modely úrokových mier v poisťovníctve - Mgr. Gábor Szűcs


Obhajoba: 27.8.2015
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: doc. RNDr. Rastislav Potocký, PhD.

Collision-free Low Degree Bézier Path with Regular Quadratic Obstacles - RNDr. Barbora Pokorná


Obhajoba: 26.8.2015
Študijný program: geometria a topológia
Školitelia: doc. RNDr. Eduard Boďa, CSc., doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

Topologické metódy v pravdepodobnosti - Mgr. Jana Havlíčková


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: geometria a topológia
Školiteľ: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.

Numerical modeling of direct and inverse problems for infiltration and transport in porous medium - Mgr. Jozef Minár


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: numerická analýza a vedecko-technické výpočty
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.

A priori estimates of solutions of superlinear elliptic and parabolic problems - Mgr. Július Pačuta


Obhajoba: 25.8.2015
Študijný program: aplikovaná matematika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Quittner, DrSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 1 do 20 z 64. 1 2 3 Posledná strana

Fyzika

Detection of Trace Amounts of Substances using Ion Mobility Spectrometry Mass Spectrometry (IMS-MS) Technique - Mgr. Bartosz Michalczuk


Obhajoba: 26.2.2020
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Intrinsic charm in proton - Mgr. Juraj Smieško


Obhajoba: 11.2.2020
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školitelia: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.

AR_Mosat.pdfStudy of spontaneous fission and K isomerism in rutherfordium isotopes - Mgr. Pavol Mošať


Obhajoba: 26.11.2019
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školitelia: doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD.

Study of associated production of the top-quark pair and Z boson - Mgr. Michal Dubovský


Obhajoba: 17.9.2019
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školitelia: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.

Charge asymmetry in top-quark pair production at 13 TeV in proton-proton collisions with the ATLAS experiment - Mgr. Matej Melo


Obhajoba: 16.9.2019
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školitelia: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.

Optické vlastnosti aerosólu vo vybraných oblastiach slnečného spektra - Mgr. Peter Hrabčák


Obhajoba: 28.8.2019
Študijný program: meteorológia a klimatológia
Školitelia: RNDr. Pavel Šťastný, CSc.

Time Calibration and Pulse Processing of the Baikal-GVD Neutrino Telescope - Mgr. Lukáš Fajt


Obhajoba: 27.8.2019
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školitelia: prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.

Vývoj urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrie na analýzu environmentálnych rádionuklidov - Mgr. Ivan Kontuľ


Obhajoba: 26.8.2019
Študijný program: všeobecná a matematická fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Mikrovlnný reflektometer na tokamaku COMPASS - Mgr. Ondrej Bogár


Obhajoba: 21.8.2019
Študijný program: fyzika plazmy
Školiteľ: prof. Dr. Štefan Matejčík, DrSc.

Physical properties of meteoroids - RNDr. Pavol Matlovič

 

Obhajoba: 15.8.2019
Študijný program: astronómia a astrofyzika
Školitelia: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.

Štúdium proteolytickej degradácie kazeínov pomocou gravimetrických akustických metód - Mgr. Marek Tatarko


Obhajoba: 28.6.2019
Študijný program: biofyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Nanoštruktúrované tvrdé vrstvy so zvýšenou húževnatosťou a teplotnou stabilitou - Mgr. Marek PlevaObhajoba: 25.6.2019
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: RNDr. Branislav Grančič, PhD.

Direct measurement of the top-quark decay width with the ATLAS detector - Mgr. Tomáš Dado

Obhajoba: 12.6.2019
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školitelia: prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.

Využitie javu odporového prepínania pri štúdiu supravodivých materiálov - Mgr. Mária KoscelanskáObhajoba: 31.5.2019
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.

Measurement of K+--> π+ µ+µ- Decay Form Factor and Evaluation of Muon Veto and Charged Hodoscope Efficiencies at NA62 Experiment at CERN - Mgr. Ľuboš BičianObhajoba: 6.5.2019
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školitelia: doc. RNDr. Vladimír Černý, CSc.

SuperNEMO Experiment: Study of Systematic Uncertainties of Track Reconstruction and Energy Calibration. Evaluation of Sensitivity to Ovßß with Emission of Majoron for 82Se - Mgr. Miroslav MackoObhajoba: 17.12.2018
Študijný program: jadrová a subjadrová fyzika
Školitelia: doc. Ing. Ivan Štekl, CSc., Dr. Fabrice Piquemal

Využitie urýchľovačovej hmotnostnej spektrometrie na analýzu dlhožijúcich rádionuklidov v životnom prostredí - Mgr. Ján Pánik


Obhajoba: 27.8.2018
Študijný program: enviromentálna fyzika
Školiteľ: prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Study of Structural Phase Transitions in Solids by ab Initio Simulations - Mgr. Oto KohulákObhajoba: 24.8.2018
Študijný program: fyzika kondenzovaných látok a akustika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Martoňák, DrSc.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 1 do 20 z 147. 1 2 3 Posledná strana

Informatika

Abstract state space construction in hierarchical reinforcement learning - RNDr. Viliam Dillinger


Obhajoba: 26.8.2019
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Biologically inspired modeling of artificial neuro-glial networks - Mgr. Peter Gergeľ


Obhajoba: 24.6.2019
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, PhD.

Novel Computational Approaches in DNA-Based Clinical Diagnostics - Mgr. Jaroslav Budiš


Obhajoba: 1.10.2018
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.

Direct Approach to ABox Abduction in Description Logics - Mgr. Júlia Pukancová


Obhajoba: 9.8.2018
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.

Biologically Inspired Computation Models - Mgr. Michal KováčObhajoba: 17.1.2018
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. 

Conflict Solving in Non-Monotonic Knowledge Bases - RNDr. Martin Baláž


Obhajoba: 11.8.2017
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc. 

Heterogénny bezpečnostný systém - RNDr. Mikuláš Pataky


Obhajoba: 11.7.2017
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

Algorithms for High-Throughput Sequencing Data - Mgr. Vladimír Boža


Obhajoba: 7.7.2017
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Balanced Use of Resources in Computations - RNDr. Peter Kostolányi


Obhajoba: 20.6.2017
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Optimization Methods for Real-Time Rendering Accurate Real-Time Hard Shadows - Mgr. Michal Ferko


Obhajoba: 31.8.2016
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. Dr. Tomáš Plachetka

Towards Large Fluid Animation using Shallow Water and Navier-Stokes Simulation with SPH - Mgr. Michal Chládek


Obhajoba: 19.5.2016
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Advice complexity of online problems - Mgr. Ivana Kováčová


Obhajoba: 29.2.2016
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.

Supplementary Information and Complexity of Finite Automata - Mgr. Ivan Kováč


Obhajoba: 9.11.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Biologically inspired computation models - Mgr. Michal Kováč


Obhajoba: 5.11.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.

Geometrická štruktúra Booleovských funkcií - RNDr. Lucia Haviarová


Obhajoba: 22.10.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.

Colourings and 2-factors of class 2 regular graphs - Mgr. Barbora Candráková


Obhajoba: 2.10.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

Saliency map detection and applications - RNDr. Júlia Kučerová


Obhajoba: 22.9.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

Ad-Hoc Networks with Directional Antennas - Mgr. Milan Plžík


Obhajoba: 29.6.2015
Študijný program: informatika
Školiteľ: RNDr. Stefan Dobrev, PhD.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 1 do 20 z 61. 1 2 3 Posledná strana

Pedagogické vedy

Využitie terénnych experimentov s dataloggermi pri dosahovaní cieľov fyzikálneho vzdelávania - PaedDr. Jozef Trenčan


Obhajoba: 23.3.2020 - termím z dôvodu epidemiologickej situácie zrušený
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Skúmanie vzťahu k matematike v sekundárnom vzdelávaní - Mgr. Vladimíra Laššáková


Obhajoba: 26.8.2019
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.

Exploring the Potential of Gamification in Secondray and Higher Informatics Education - Mgr. Dana Šuníková


Obhajoba: 31.8.2018
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

Programovanie v jazyku Python ako súčasť vyučovania informatiky - PaedDr. Eva Klimeková


Obhajoba: 31.8.2018
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

Hodnotenie spôsobilostí vedeckej práce žiakov základnej školy v predmete fyzika - Mgr. Petra Vnuková


Obhajoba: 30.8.2018
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.

Koncept cyklu vo vyučovaní programovania nevidiacich žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania - PaedDr. Natália Kováčová


Obhajoba: 30.8.2018
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.

Didaktická hra v projektovom vyučovaní - Mgr. Martin Dovičák


Obhajoba: 22.8.2018
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Vplyv didaktických hier a hlavolamov na vyučovanie matematiky - PaedDr. Ivana Ochodničanová


Obhajoba: 22.8.2018
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Využitie historického vývoja a aplikácií geometrie pri vyučovaní - PaedDr. Milada Kazdová


Obhajoba: 6.11.2017
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Potreba dôkazov vo vyučovaní matematiky - Mgr. Anton Belan (30.7.2017)


Obhajoba: 30.8.2017
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD.

Porozumenie pravdepodobnosti pomocou štatistického experimentu na úrovni základnej a strednej školy - Mgr. Katarína Čárska


Obhajoba: 30.8.2017
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD.

Spôsobilosti vedeckej práce v súťaži Turnaj mladých fyzikov - Mgr. Miroslava Urbašíková


Obhajoba: 25.8.2017
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

Učiteľ fyziky a rozvíjanie schopnosti žiaka pracovať v tíme - PaedDr. Bianka Gergeľová

Obhajoba: 25.8.2017
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Reálny kontext matematických úloh ako motivácia - Mgr. Silvia Bažíková


Obhajoba: 22.8.2017
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

Využitie počítačových aplikácií na diagnostikovanie štruktúry matematických znalostí a schopností žiaka - RNDr. Dagmar Môťovská


Obhajoba: 24.7.2017
Študijný program: teória vyučovania matematiky
Školiteľ: doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.

Edukačná robotika ako súčasť informatiky na 2. stupni ZŠ - PaedDr. Michaela Veselovská


Obhajoba: 30.8.2016
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Peer Review and Peer Assessment in Higher Computer Science Education - PaedDr. Veronika Dropčová


Obhajoba: 30.8.2016
Študijný program: teória vyučovania informatiky
Školiteľka: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. 

Spôsobilosti vedeckej práce a ich formatívne hodnotenie - Mgr. Martina Hodosyová


Obhajoba: 26.8.2016
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Žiacke aktivity rozvíjajúce medzipredmetové vzťahy fyzika-biológia - PaedDr. Jana Útla


Obhajoba: 12.5.2016
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľka: doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Kontextuálny prístup k vyučovaniu fyziky - Mgr. Martina Horváthová


Obhajoba: 21.1.2016
Študijný program: teória vyučovania fyziky
Školiteľ: doc. RNDr. František Kundracik, PhD.

Zobrazuje sa 20 súborov, od 1 do 20 z 63. 1 2 3 Posledná strana