Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Tabuľka kritérií pre prijatie bez prijímacej skúšky

Bakalárske štúdium

Fyzika, Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika:

 1. hodnotenie z fyziky a matematiky na koncoročnom vysvedčení v 1. - 3. ročníku nie horšie ako 2, ALEBO
 2. maturita z fyziky s hodnotením nie horším ako 2, ALEBO
 3. percentil aspoň 60 z autorizovanej skúšky z matematiky

Biomedicínska fyzika:

 1. hodnotenie z fyziky a matematiky na koncoročnom vysvedčení v 1. - 3. ročníku nie horšie ako 2 a hodnotenie z biológie na koncoročnom vysvedčení v 1. - 3. ročníku nie horšie ako 1, ALEBO
 2. maturita z fyziky alebo z chémie alebo z biológie s hodnotením nie horším ako 2

Informatika

 1. percentil aspoň 50 z autorizovanej skúšky z matematiky A maturita z informatiky ALEBO
 2. percentil aspoň 75 z autorizovanej skúšky z matematiky 

Aplikovaná informatika

 1. percentil aspoň 50 z autorizovanej skúšky z matematiky ALEBO
 2. maturita z aspoň jedného profilového predmetu 
Bioinformatika:
 1. percentil aspoň 75 z autorizovanej skúšky z matematiky ALEBO
 2. maturita z aspoň jedného profilového predmetu s hodnotením nie horším ako 1

Matematika, Poistná matematika:

 1. maturita z matematiky a percentil aspoň 80 z autorizovanej skúšky z matematiky 

Ekonomická a finančná matematika, Manažérska matematika:

 1. maturita z matematiky a percentil aspoň 90 z autorizovanej skúšky z matematiky 

Učiteľské kombinácie*:

 1. maturita z aspoň jedného profilového predmetu , ALEBO 
 2. percentil aspoň 60 z autorizovanej skúšky z matematiky 
* pre učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a informatiky sa predpokladá znalosť angličtiny na úrovni B2.