Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Tabuľka kritérií pre prijatie

Bakalárske štúdium

Na prijatie na štúdium postačuje splnenie aspoň jednej z podmienok uvedených v tabuľke: 

Skratka študijného programuKlasifikácie na koncoročných vysvedčeniach v období podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) alebo maturitná skúškaPercentil autorizovanej skúšky z matematiky
BMF klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 260
FYZ klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 260
OZE klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 260
TEFklasifikácie na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 260
AINmaturitná skúška z jedného profilového predmetu50
BIN klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 160
DAVklasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 alebo 260
INF klasifikácie na koncoročných vysvedčeniach z jedného profilového predmetu: 1 alebo 260
EFM-90
MMN-90
MAT-80
PMA-80
upFYINmaturitná skúška z jedného profilového predmetu50
upINANmaturitná skúška z jedného profilového predmetu50
upINBImaturitná skúška z jedného profilového predmetu50
upMADGmaturitná skúška z jedného profilového predmetu50
upMAFYmaturitná skúška z jedného profilového predmetu50
upMAINmaturitná skúška z jedného profilového predmetu50
upMATVmaturitná skúška z jedného profilového predmetu50