Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Tabuľka kritérií pre prijatie bez prijímacej skúšky

Bakalárske štúdium

Na prijatie na štúdium postačuje splnenie aspoň jednej z podmienok uvedených v tabuľke: 

Skratka študijného programuKlasifikácie na koncoročných vysvedčeniach v období podľa čl. 2 ods. 2 písm. a)Maturitná skúška, prípadne jej klasifikácia (pokiaľ je uvedená) Percentil autorizovanej skúšky z matematiky
BMF zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2z jedného profilového predmetu: 1 alebo 260
FYZ zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2z jedného profilového predmetu: 1 alebo 260
OZE zo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2z jedného profilového predmetu: 1 alebo 260
TEFzo všetkých profilových predmetov: 1 alebo 2z jedného profilového predmetu: 1 alebo 260
AIN-z jedného profilového predmetu 50
BIN z jedného profilového predmetu: 1z jedného profilového predmetu: 160
INF z jedného profilového predmetu: 1 alebo 2z jedného profilového predmetu: 1 alebo 260
EFM--90
MMN--90
MAT--80
PMA--80
upFYIN-z jedného profilového predmetu50
upINAN-z jedného profilového predmetu50
upINBI-z jedného profilového predmetu50
upMADG-z jedného profilového predmetu50
upMAFY-z jedného profilového predmetu50
upMAIN-z jedného profilového predmetu50
upMATV-z jedného profilového predmetu50