Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie skúšky - zadania a riešenia

Písomná prijímacia skúška na akademický rok 2020/21 je nahradená autirozovanou skúškou z matematiky (ako napr. externá časť maturity z matematiky, SCIO test z matematiky). 

Prijímacie skúšky na akademický rok 2018/2019

Matematika 

Prijímacie skúšky na akademický rok 2017/2018

Matematika 

Fyzika 

Informatika

Prijímacie skúšky na akademický rok 2016/2017

Matematika 

Fyzika 

Informatika