Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Prijímacie skúšky - archív do 2018/19

Od akademického roku 2019/20 je písomná prijímacia skúška nahradená autorizovanou skúškou z matematiky (ako napr. externá časť maturity z matematiky, SCIO test z matematiky).

Prijímacie skúšky na akademický rok 2018/2019

Matematika 

Prijímacie skúšky na akademický rok 2017/2018

Matematika 

Fyzika 

Informatika

Prijímacie skúšky na akademický rok 2016/2017

Matematika 

Fyzika 

Informatika

Prijímacie skúšky na akademický rok 2015/2016

Matematika 

Fyzika 

Informatika

Prijímacie skúšky na akademický rok 2014/2015

Matematika 

Fyzika 

Informatika

Prijímacie skúšky na akademický rok 2013/2014

Matematika 

Fyzika 

Informatika

Prijímacie skúšky na akademický rok 2012/2013

Matematika 

Informatika

Prijímacie skúšky - staršie ročníky

2011/2012 - matematika

2010/2011 - matematika 

2009/2010 - matematika 

2007/2008 - matematika 

2003/2004 - matematika  

Informatika - 2008, 2009, 2010, 2013

Ďalšie príklady na precičenie (matematika, fyzika, informatika)