Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov matematiky

Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na ZŠ a SŠ

Aktualizačné vzdelávanie, nový kurz začína vždy v októbri, prihlásiť sa je potrebné minimálne 2 týždne pred začiatkom zaslaním prihlášky.

Podrobné informácie o štúdiu a prihláška

Bližšie informácie: doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc., PaedDr. Peter Vankúš, PhD.

Kontakt: netradicne.metodygmail.com