Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra základov a vyučovania informatiky

Katedra základov a vyučovania informatiky sa v pedagogickej činnosti venuje príprave budúcich učiteľov informatiky, zabezpečuje na fakulte základné kurzy programovania, spolupracuje vo výučbe na ďalších informatických odboroch a realizuje štvorsemestrový kurz informačnej gramotnosti pre všetkých študentov – budúcich učiteľov.

Popri pedagogickej činnosti sa venuje výskumu v oblasti vyučovania informatiky na základnej, strednej aj vysokej škole, zapája sa do medzinárodného výskumu v oblasti tvorby edukačných softvérových prostredí na podporu poznávacieho procesu, spolupracuje na vývoji osnov pre informatiku a na tvorbe koncepcie informatickej výchovy a informatizácie základných škôl. Podieľala sa na riadení a realizácii projektu Infovek. Spolupracuje na príprave programátorských súťaži pre žiakov ZŠ a pre študentov stredných a vysokých škôl i na celonárodnom testovaní IT Fitness test.

Katedra je školiacim pracoviskom doktorandského štúdia vo vednom odbore Teória vyučovania informatiky.

Organizačná štruktúra, pracovníci, kontakty

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.I 2663965424826
Zástupkyňa vedúceho katedry:
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.I 43236 
Tajomníčka katedry:
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.I 13396 
Tajomník pre IT:
Mgr. Miroslav WagnerI 22211 
Sekretariát:
Renáta OdnechtováI 27611 
Učitelia:
PaedDr. Daniela Bezáková, PhD.I 12220 
PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD.I 45715 
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.I 13396 
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.I 2663965424826
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.I 43236 
Mgr. Karolína Mayerová, PhD.I 2395 
doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.I 44284 
RNDr. Peter Tomcsányi, PhD.I 21253 
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.I 12220 
PaedDr. Michaela Veselovská, PhD.I 2395 
RNDr. Michal Winczer, PhD.I 21253 
Vedeckí pracovníci:
PaedDr. Roman Hrušecký, PhD.I 45715 
Ostatní pracovníci:
Renáta OdnechtováI 27611 
Mgr. Miroslav WagnerI 22211 
Doktorandi:
Mgr. Lucia BudinskáI 33b210 
Mgr. Mária StankovičováI 41515