Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Učebnica Demkanin, P., Didaktika fyziky

Učebnica Demkanin, P., Didaktika fyziky

Milí kolegovia, vitajte na stránke k učebnici Didaktika fyziky pre študentov magisterského štúdia a pre učiteľov v praxi.

Učebnicu sme vydali vo Vydavateľstve Univerzity Komenského v roku 2018. Recenzentmi boli prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. z Ostravskej Univerzity a doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Učebnica je k dispozícii u autora, ako aj v niektorých knižniciach. V prípade záujmu o knihu kontaktujte autora, kniha zatiaľ nie je vo voľnom predaji. 

Ak máte akékoľvek poznámky a komentáre, pošlite ich, prosím. Radi ich zapracujeme do druhého vydania, ktoré predbežne plánujeme na rok 2021. Proces prípravy druhého vydania plánujeme realizovať aj na týchto stránkach.