Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Využitie 3D tlači pri zavádzaní Archimedovho zákona

Autori: Jarier Wannous, Milan Kováč

Hlavné ciele práce

  • Tvorba pomôcky cez 3D tlačiareň na zavedenie Archimedovho zákona.
  • Tvorba aktivít na zavedenie Archimedovho zákona pomocou vytlačenej pomôcky.

Arčík

Pomôcku Arčík je možné vytlačiť na 3D tlačiarni v menšej a väčšej verzii. Obidve verzie sú vytvorené dvomi čiastočne dutými valcami, na ktorých je označený objem v ml, teda pri ponorení do kvapaliny je možné odmerať ich ponorený objem. Menší valec je možné vložiť do väčšieho valca. Na spojenie častí Arčíka je potrebná malá gumička, ktorá slúži aj ako tesnenie. Na zaťaženie Arčíka je možné použiť euro mince. 

Menšia verzia sa skladá z menšieho valca s maximálnym objemom 80 ml a z väčšieho valca s maximálnym objemom 100 ml. Súbory na tlač menšej verzie Arčíka:

Arčík 1. časť

Arčík 2. časť

Väčšia verzia sa skladá z menšieho valca s maximálnym objemom 110 ml a z väčšieho valca s maximálnym objemom 150 ml. Súbory na tlač väčšej verzie Arčíka:

Arčík XXL 1. časť

Arčík XXL 2. časť

V súčasnosti pracujeme aj na transparentnej verzii, ktorá by slúžila zároveň aj ako odmerný valec.

Pracovné listy a metodické materiály

V tejto časti sa nachádzajú pracovné listy pre žiakov ku konkrétnym aktivitám, ktoré je možné realizovať počas vyučovania archimedovho zákona. Aktivity sú uvedené podľa odporúčaného poradia na vyučovanie.

Uvedené aktivity sú vytvorené so zameraním na samostatnú alebo tímovú prácu žiakov. Vo všetkých aktivitách, kde je to možné, musí žiak navrhnúť predpoklady a postup riešenia aktivity.

Materiály: Odkaz