Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Viktoria Mirsalova

Telefón: +421 949422507
Email:Viktoria.Mirsalova@fmph.uniba.sk
Miestnosť:F2 284
Adresa:Katedra jazykovej prípravy FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

 

  

Уважаемые студенты, имейте в виду, что данный курс не предназначен для русскоговорящих студентов. 

 

 

 

ROZVRH NA LETNÝ SEMESTER 2022

PREDMETDEŇČASMIESTNOSŤ
RUSKÝ JAZYK PRE ZAČIATOČNÍKOV sk.1pondelok14:50 - 16:20M - IX
RUSKÝ JAZYK PRE ZAČIATOČNÍKOV sk.2pondelok17:15 - 18:05F2 - 283
RUSKÝ JAZYK PRE MIERNE POKROČILÝCHstvrtok13:10 - 14:40M - IV
Konzultačné hodiny

PONDELOK13:30 - 14:30
STVRTOK14:50 - 15:50