Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Viktoria Mirsalova

Telefón: +421 949422507
Email:vitamir@gmail.com 
Miestnosť:F2 284
Adresa:Katedra jazykovej prípravy FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

 

 

  

Уважаемые студенты, имейте в виду, что данный курс не предназначен для русскоговорящих студентов. 

 

 

 

ROZVRH NA ZIMNÝ SEMESTER 2021/22

PREDMETDEŇČASMIESTNOSŤ
RUSKÝ JAZYK PRE ZAČIATOČNÍKOV sk.1pondelok14:50 - 16:20F1 - 246
RUSKÝ JAZYK PRE ZAČIATOČNÍKOV sk.2pondelok16:30 - 18:00M - VIII
RUSKÝ JAZYK PRE MIERNE POKROČILÝCHstvrtok13:10 - 14:40M - VII
Konzultačné hodiny

PONDELOK13:30 - 14:30
STVRTOK14:50 - 15:50

Tiež, ak máte nejaké otázky, pošlite mi prosím e-mail: vitamir@gmail.com