Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia výučby cudzích jazykov

Obsahom kurzov angličtiny je odborný jazyk v tom odbore, na ktorý je študent zapísaný.

Pri zápise do 1. ročníka absolvujú všetci študenti vstupný test, na základe ktorého budú rozdelení do skupín. Odporúčame preto študentom, aby si v 1. ročníku zapísali predmet Anglický jazyk 1, aby na hodinách odbornej angličtiny získali informácie o náročnosti podmienok, ako aj o vlastných vedomostiach a schopnosti absolvovať povinný predmet Anglický jazyk 4.

Rozdelenie študentov do skupín podľa výsledku vstupného testu znamená, že predmet Anglický jazyk 1 môže pre rôznych študentov znamenať rôznu úroveň obtiažnosti anglického jazyka v závislosti na vstupnej úrovni znalosti.

Okrem povinných kurzov angličtiny sa študenti môžu prihlásiť aj na doplňujúci kurz anglického jazyka, ktorý študentom umožňuje zdokonaliť sa najmä v gramatike a slovnej zásobe a lepšie sa pripraviť na skúšku z anglického jazyka. Kurz je určený začiatočníkom a slebším mierne pokročilým.

Výučba ostatných jazykov zahŕňa kurzy rôznych úrovní: nemčina pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých, francúzština pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých a ruština pre začiatočníkov a mierne pokročilých.

Na zaradenie do skupín nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka nie je potrebné absolvovať vstupný test. 

O zaradení študenta do skupiny na výučbu cudzích jazykov rozhoduje vyučujúci.

O rozsahu povinnej účasti na cvičeniach rozhoduje vyučujúci.

 

Informácie o termínoch výučby sú zverejnené na osobných stránkach vyučujúcich (nemecký jazyk - Mgr. Alexandra Maďarová , francúzsky jazyk - Mgr. Ľubomíra Kožehubová , ruský jazyk - Viktoria Mirsalova, slovenský jazyk pre cudincov - Mgr. Aneta Barnes) a v priestoroch Katedry jazykovej prípravy v pavilóne F2 miestnosť 285. 

Absolvovanie výučby cudzích jazykov odporúčame v 1. a 2. ročníku štúdia.