Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Simona Tomášková, PhD.

Telefón:(+421 2 602 95) 726
Email: Simona.Tomaskova@fmph.uniba.sk

Miestnosť: 

Adresa:

 

F2 286

Katedra jazykovej prípravy FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Konzultačné hodiny

V zimnom semestri 2021/2022 budú konzultácie prebiehať v nasledujúcich termínoch:

štvrtok: 9:50 - 10.50

piatok: 11.30 - 12.30

Na konzultačné hodiny sa, prosím, nahláste vopred mailom.

Výučba ZS 2021/2022

ZOZNAMY ŠTUDENTOV A ROZVRHY