Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie o študijných programoch

Prehľad predmetov

Názov predmetuKredity Hodnotenie Semester/ 
skúš.obd. výučby
Anglický jazyk 1 2 100 / 0 % Z
Anglický jazyk 2 2 100 / 0 % L
Anglický jazyk 3 2 100 / 0 % Z
Anglický jazyk 4 2 skúška 0 / 100 % L (2., 4. alebo 6.)
Nemecký jazyk 1 2 100 / 0 % Z
Nemecký jazyk 2 2 100 / 0 % L
Nemecký jazyk 3 2 100 / 0 % Z
Nemecký jazyk 4 2 100 / 0 % L
Francúzsky jazyk 1 2 100 / 0 % Z
Francúzsky jazyk 2 2 100 / 0 % L
Francúzsky jazyk 3 2 100 / 0 % Z
Francúzsky jazyk 4 2 100 / 0 % L
Ruský jazyk 1 2 100 / 0 % Z
Ruský jazyk 2 2 100 / 0 % L
Ruský jazyk 32100 / 0 %Z
Ruský jazyk 42100 / 0 %L
Konverzačný kurz anglického jazyka 12100 / 0 %Z
Konverzačný kurz anglického jazyka 22100 / 0 %L

 

Predmet Anglický jazyk 4 je povinný a končí skúškou, treba ho absolvovať najneskôr v 6. semestri. Ostatné predmety sú nepovinné a končia udelením kreditov.

Čísla v názve predmetov neoznačujú stupeň náročnosti, ale organizačnú následnosť jednotlivých kurzov. S výnimkou predmetu Anglický jazyk 4 si študent môže zapísať ktorýkoľvek predmet, nemôže si však zapísať najprv predmet s vyšším číslom a potom predmet s nižším číslom (napríklad je možné zapísať si Anglický jazyk 2 v letnom semestri 1. ročníka a Anglický jazyk 3 v zimnom semestri 2. ročníka, ale nie je možný zápis Anglický jazyk 3 a po ňom Anglický jazyk 2).   Organizačná následnosť jednotlivých kurzov sa vzťahuje i na výučbu ostatných cudzích jazykov.

Predmety sa dajú zapísať len v tom semestri, kedy sa vyučujú.

Predmet Konverzačný kurz anglického jazyka 1 a 2 je možné zapísať až po úspešnom absolvovaní predmetu Anglický jazyk 4. Počet študentov navštevujúcich tieto kurzy je obmedzený a podľa svojich kapacít ho určuje Katedra jazykovej prípravy. V prípade vysokého počtu hlásiacich sa študentov prevyšujúceho možnosti katedry bude urobený výber. Kritériá výberu určuje KJP. Pri výbere sú uprednostnení študenti, ktorí absolvovali iba dva semestre predmetu Anglický jazyk.