Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie o katedre

Adresa: FMFI UK, Katedra jazykovej prípravy, 842 48 Bratislava 4, Mlynská dolina - pavilón M.
Vedúci katedry: PhDr. Alena Zemanová, tel. * 711, F2 285
Zástupkyňa vedúcej katedry: Mgr. Alexandra Maďarová, tel. * 711, F2 285

 

Učitelia

 

Telefón *Miestnosť e-mail
Mgr. Aneta Barnes726F2 286 Aneta.Barnesfmph.uniba.sk      
Mgr. Eva Foltánová254F2 287Eva.Foltanovafmph.uniba.sk 
Mgr. Ing. Jana Kočvarová254F2 287jana.kocvarovafmph.uniba.sk
Mgr. Ľubomíra Kožehubová726F2 286lubomira.kozehubovafmph.uniba.sk
Mgr. Alexandra Maďarová711F2 285alexandra.madarovafmph.uniba.sk
PhDr. Alena Zemanová711F2 285alena.zemanovafmph.uniba.sk
Mgr. Simona Tomášková, PhD.726F2 286Simona.Tomaskovafmph.uniba.sk
Mgr. Viktoria Mirsalova F2 284Viktoria.Mirsalovafmph.uniba.sk

 * uvedené sú klapky, na ktoré sa volá z priestorov fakulty. Ak voláte z priestoru mimo areálu FMFI UK, pred uvedenou klapkou voľte číslo 602 95

 

Väčšina výučby Katedry jazykovej prípravy sa koná v jej učebniach F2 283 a F1 246.

Učebňa F1 246 sa nachádza na 2. poschodí v blízkosti schodišťa pri chodbe vedúcej k posluchárňam A, B a C.

Miestnosti F2 284, F2 285, F2 286 a F2 287 a učebňa F2 283 sa nachádzajú v pavilóne F2 na 2. poschodí na konci chodby vedúcej priamo od vstupu do pavilónu F2.