Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie o katedre

Adresa: FMFI UK, Katedra jazykovej prípravy, 842 48 Bratislava 4, Mlynská dolina - pavilón M.
Vedúci katedry: PhDr. Alena Zemanová, tel. * 711, F2 285
Zástupkyňa vedúcej katedry: Mgr. Alexandra Maďarová, tel. * 711, F2 285

 

Učitelia

 

Telefón *Miestnosť e-mail
PhDr. Elena Klátiková726F2 286elena.klatikovafmph.uniba.sk        
Mgr. Eva Foltánová254F2 287Eva.Foltanovafmph.uniba.sk 
Mgr. Ing. Jana Kočvarová254F2 287jana.kocvarovafmph.uniba.sk
Mgr. Ľubomíra Kožehubová726F2 286lubomira.kozehubovafmph.uniba.sk
Mgr. Alexandra Maďarová711F2 285alexandra.madarovafmph.uniba.sk
PhDr. Alena Zemanová711F2 285alena.zemanovafmph.uniba.sk

 * uvedené sú klapky, na ktoré sa volá z priestorov fakulty. Ak voláte z priestoru mimo areálu FMFI UK, pred uvedenou klapkou voľte číslo 602 95

 

Väčšina výučby Katedry jazykovej prípravy sa koná v jej učebniach F2 283 a F1 246.

Učebňa F1 246 sa nachádza na 2. poschodí v blízkosti schodišťa pri chodbe vedúcej k posluchárňam A, B a C.

Miestnosti F2 284, F2 285, F2 286 a F2 287 a učebňa F2 283 sa nachádzajú v pavilóne F2 na 2. poschodí na konci chodby vedúcej priamo od vstupu do pavilónu F2.