Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra jazykovej prípravy

ZMENA ORGANIZÁCIE VYUČOVANIA (platné od 29.11. 2021)

Od 29.11.2021 prechádza KJP na dištančnú metódu vzdelávania pre výučbu predmetov Anglický jazyk 1, Anglický jazyk 3, Anglická konverzácia, Doplňujúci kurz anglického jazyka, Ruský jazyk, Nemecký jazyk, Francúzsky jazyk  a Slovenský jazyk pre cudzincov.

Pre bližšie informácie sledujte osobné stránky vyučujúcich a v prípade akýchkoľvek nejasností ich kontaktujte prostredníctvom e mailu. 

Organizačná štruktúra katedry

 

 

 

Konzultačné hodiny ZS 2021/22

 Konzultačné hodiny učiteľov KJP sú uvedené na ich osobných stránkach

 

Anglický jazyk - ROZVRHY : ROZDELENIE DO SKUPÍN ZS 2021/2022

Rozvrhy na zimný semester  2021

Študenti sú do študijných skupín rozdelení na základe vstupného testu, ktorý robia pri zápise. V prípade, že študent vstupný test nerobil, urobí ho na prvej hodine angličtiny.

Podrobnejšie informácie:

Študijné programy
Obsah kurzov
Organizácia výučby

Zaradenie do skupín je zverejnené i v priestoroch Katedry jazykovej prípravy v pavilóne F2, pri miestnosti 285 

Informácie týkajúce sa ostatných jazykov sa nachádzajú v sekcii Organizácia výučby cudzích jazykov.

Doplňujúci kurz anglického jazyka

                      Doplňujúci kurz Anglického jazyka

                           (doučovanie k predmetu A4)

 

Doplňujúci kurz Anglického jazyka je nepovinný predmet, ktorý pomáha cieľovej skupine študentov (MP6-8 +2 ročník , pokročilé skupiny vyššie číslo ako P3),pripraviť sa podrobnejšie a pomalším tempom na skúšku z predmetu A4. Základy jazyka budú preberané v textoch a na príkladoch odborného jazyka, takže okrem gramatiky sa bude zároveň rozvíjať aj slovná zásoba a čítanie s porozumením, tvorba otázok pri rozprávaní v rámci jednoduchej konverzácie ako aj zručnosti potrebné pre úspešné absolvovanie predmetu A4. Kurz bude prebiehať každý:

 

štvrtok          o     13:10      v    miestnosti   F2-283

 

Materiály ku kurzu budú k dispozícii v MS Teams na:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aHG1N27eF4E8nkFteDce-xjLrByDJvYjTZH6mWHqDP_g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ca0bf58-115e-4cba-bab1-2d380ce3e25a&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

Team code   :   6lic83s

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte na:

 

jana.kocvarova@fmph.uniba.sk

 

 

 

OSTATNÉ JAZYKOVÉ KURZY - ROZVRH

ROZVRH PRE ZS 2021/22 

PREDMET

VYUČUJÚCI             

DEŇ         

ČAS

MIESTNOSŤ

Konverzačný kurz anglického jazyk 1            Mgr.Aneta Barnes      utorok9:50F1-246
Konverzačný kurz anglického jazyk2Mgr.Aneta Barnesstreda13:10F1-246 
Ruský jazyk pre začiatočníkovViktória Mirsalovapondelok16:30M - VIII
Ruský jazyk pre mierne pokročilýchViktória Mirsalovaštvrtok13:10M - VII
Francúzsky jazyk pre začiatočníkovMgr.Ľubomíra Kožehubováštvrtok9:50F1 - 246
Francúzsky jazyk pre mierne pokročilýchMgr.Ľubomíra Kožehubováštvrtok11:30F2 - 283
Nemecký jazyk pre začiatočníkovMgr.Alexandra Maďarovápondelok16:30F2 - 283
Nemecký jazyk pre mierne pokročilýchMgr.Alexandra Maďarováutorok9:50F2 - 283
Nemecký jazyk - konverzácia (pokročilí)Mgr.Simona Tomášková,PhDpondelok14:50F2 - 283
Slovenský jazyk pre cudzincov 1Mgr.Aneta Barnesutorok11:30F1-246
Slovenský jazyk pre cudzincov 2Mgr.Aneta Barnesstreda11:30F2 - 283

  V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte priamo vyučujúceho