Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra jazykovej prípravy

Organizačná štruktúra katedry

 

 

 

Konzultačné hodiny ZS 2021/22

 

 

MENO A PRIEZVISKOMIESTNOSŤDEŇČAS
MGR. EVA FOLTÁNOVÁF2 287pondelok15:00 - 16:00
štvrtok09:50 - 10:50
MGR. ANETA BARNESF2 286utorok09:30 - 09:30
 streda10:15 - 11:15
MGR. ING. JANA KOČVAROVÁF2 287 streda15:30 - 16:30
piatok11:20 - 12:20
MGR. ĽUBOMÍRA KOŽEHUBOVÁF2 286streda14:00 - 15:00
štvrtok14:00 - 15:00
MGR. SIMONA TOMÁŠKOVÁ, PHDF2 286štvrtok09:50 - 10:50
piatok11:30 - 12:30
MGR. ALEXANDRA MAĎAROVÁF2 285pondelok15:20 - 16:20
utorok8:40 - 09 :40
PHDR. ALENA ZEMANOVÁF2 285pondelok13:50 - 14:50
štvrtok11:20 - 12:20
VIKTORIA MIRSALOVAF2 284pondelok13:30 - 14:30
štvrtok14:50 - 15:50

 


Anglický jazyk - ROZVRHY : ROZDELENIE DO SKUPÍN ZS 2021/2022

Rozvrhy na zimný semester  2021

Študenti sú do študijných skupín rozdelení na základe vstupného testu, ktorý robia pri zápise. V prípade, že študent vstupný test nerobil, urobí ho na prvej hodine angličtiny.

Podrobnejšie informácie:

Študijné programy
Obsah kurzov
Organizácia výučby

Zaradenie do skupín je zverejnené i v priestoroch Katedry jazykovej prípravy v pavilóne F2, pri miestnosti 285 

Informácie týkajúce sa ostatných jazykov sa nachádzajú v sekcii Organizácia výučby cudzích jazykov.

Doplňujúci kurz anglického jazyka

                      Doplňujúci kurz Anglického jazyka

                           (doučovanie k predmetu A4)

 

Doplňujúci kurz Anglického jazyka je nepovinný predmet, ktorý pomáha cieľovej skupine študentov (MP6-8 +2 ročník , pokročilé skupiny vyššie číslo ako P3),pripraviť sa podrobnejšie a pomalším tempom na skúšku z predmetu A4. Základy jazyka budú preberané v textoch a na príkladoch odborného jazyka, takže okrem gramatiky sa bude zároveň rozvíjať aj slovná zásoba a čítanie s porozumením, tvorba otázok pri rozprávaní v rámci jednoduchej konverzácie ako aj zručnosti potrebné pre úspešné absolvovanie predmetu A4. Kurz bude prebiehať každý:

 

štvrtok          o     13:10      v    miestnosti   F2-283

 

Materiály ku kurzu budú k dispozícii v MS Teams na:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aHG1N27eF4E8nkFteDce-xjLrByDJvYjTZH6mWHqDP_g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ca0bf58-115e-4cba-bab1-2d380ce3e25a&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

Team code   :   6lic83s

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte na:

 

jana.kocvarova@fmph.uniba.sk

 

 

 

OSTATNÉ JAZYKOVÉ KURZY - ROZVRH

ROZVRH PRE ZS 2021/22 

PREDMET

VYUČUJÚCI             

DEŇ         

ČAS

MIESTNOSŤ

Konverzačný kurz anglického jazyk 1            Mgr.Aneta Barnes      utorok9:50F1-246
Konverzačný kurz anglického jazyk2Mgr.Aneta Barnesstreda13:10F1-246 
Ruský jazyk pre začiatočníkovViktória Mirsalovapondelok16:30M - VIII
Ruský jazyk pre mierne pokročilýchViktória Mirsalovaštvrtok13:10M - VII
Francúzsky jazyk pre začiatočníkovMgr.Ľubomíra Kožehubováštvrtok9:50F1 - 246
Francúzsky jazyk pre mierne pokročilýchMgr.Ľubomíra Kožehubováštvrtok11:30F2 - 283
Nemecký jazyk pre začiatočníkovMgr.Alexandra Maďarovápondelok16:30F2 - 283
Nemecký jazyk pre mierne pokročilýchMgr.Alexandra Maďarováutorok9:50F2 - 283
Nemecký jazyk - konverzácia (pokročilí)Mgr.Simona Tomášková,PhDpondelok14:50F2 - 283
Slovenský jazyk pre cudzincov 1Mgr.Aneta Barnesutorok11:30F1-246
Slovenský jazyk pre cudzincov 2Mgr.Aneta Barnesstreda11:30F2 - 283

  V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte priamo vyučujúceho