Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra jazykovej prípravy

Organizačná štruktúra katedry

 

 

 

Konzultačné hodiny LS 24

 

 

MENO A PRIEZVISKOMIESTNOSŤDEŇČAS
MGR. EVA FOLTÁNOVÁF2 287Pondelok15:00 – 16:00
Štvrtok12:00 – 13:00
MGR. ANETA BARNESF2 286Pondelok15:00 – 16:00
Štvrtok10:00 – 11:00
MGR. ING. JANA KOČVAROVÁF2 287 Pondelok15:30 – 16:30
Piatok11:20 - 12:20
MGR. ĽUBOMÍRA KOŽEHUBOVÁF2 286Streda09:50 - 10:50
Piatok12:00 – 13:00
MGR. SIMONA TOMÁŠKOVÁ, PHDF2 286Streda10:00 - 11:00
Štvrtok10:30 – 11:30
PHDR. ALENA ZEMANOVÁF2 285Pondelok15:30 – 16:30
Štvrtok15:00 – 16:00
MGR. ALEXANDRA MAĎAROVÁF2 287 Pondelok15:30- 16:30
  Streda13:00 - 14:00
MGR. VIKTORIA MIRSALOVAF2 284Streda13:30 - 14:30

 


ROZDELENIE DO SKUPÍN

Študenti sú do študijných skupín rozdelení na základe vstupného testu.
V prípade, že študent vstupný test nerobil, urobí ho na prvej hodine angličtiny.

ROZDELENIE DO SKUPÍN 

 

Podrobnejšie informácie:
Študijné programy
Obsah kurzov
Organizácia výučby

Zaradenie do skupín je zverejnené i v priestoroch Katedry jazykovej prípravy v pavilóne F2, pri miestnosti 285 

Informácie týkajúce sa ostatných jazykov sa nachádzajú v sekcii Organizácia výučby cudzích jazykov.

Doplňujúci kurz anglického jazyka

 

Doplňujúci kurz AJ2 môžu navštevovať aj študenti, ktorí sa nezúčastnili  Doplňujúceho kurzu 1.

LINK:        Doplňujúci kurz Anglického jazyka

Vyučujúca: Mgr.Ing. Jana Kočvarová

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte na:

 

jana.kocvarova@fmph.uniba.sk

 

 

 

OSTATNÉ JAZYKOVÉ KURZY - ROZVRH LS 23/24

 

PREDMET VYUČUJÚCI DEŇČASMIESTNOSŤ
Konverzačný kurz anglického jazyk 1   Mgr.Aneta Barnes  utorok09:50F1-246
Konverzačný kurz anglického jazyk2Mgr.Aneta Barnes streda13:10F1-246
Ruský jazyk  Mgr.Viktória Mirsalovapondelok16:30F2 - 283
Ruský jazyk  Mgr.Viktória Mirsalovapondelok18:10F2 - 283
Ruský jazyk  Mgr.Viktória Mirsalovastreda14:50F2 - 283
Francúzsky jazyk pre začiatočníkovMgr.Ľubomíra Kožehubováštvrtok09:50F1-246
Francúzsky jazyk pre mierne pokročilýchMgr.Ľubomíra Kožehubováštvrtok11:30F1-246
Nemecký jazyk pre začiatočníkovMgr.Alexandra Maďarováutorok08:10F2 - 283
Nemecký jazyk pre mierne pokročilýchMgr.Alexandra Maďarováutorok09:50F2 - 283
Nemecký jazyk - konverzácia (pokročilí)Mgr.Simona Tomášková,PhDštvrtok11:30F1-247
Slovenský jazyk pre cudzincov 1Mgr.Aneta Barnes utorok11:30F1-246
Slovenský jazyk pre cudzincov 2Mgr.Aneta Barnes streda11:30F1-246

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte priamo vyučujúceho