Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikácie na stiahnutie

Argumentácia v matematike

Argumentácia v matematike - Zbierka úloh pre 5. a 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ (verzia pre žiaka) (pdf)

Argumentácia v matematike - Zbierka úloh pre 5. a 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ (verzia pre učiteľa) (pdf)

Argumentácia v matematike - Zbierka úloh pre 7.–9. ročník ZŠ a 2.–4. ročník GOŠ (verzia pre žiaka) (pdf)

Argumentácia v matematike - Zbierka úloh pre 7.–9. ročník ZŠ a 2.–4. ročník GOŠ (verzia pre učiteľa) (pdf)