Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Súťaže

Informatický Bobor

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o digitálne technológie (DT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie DT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

www.ibobor.sk

 

 

Scratch Cup

Celoslovenská súťaž v programovaní v jazyku Scratch. Súťaž je určená pre žiakov 5. až 8. ročníka ZŠ a žiakov prímy až tercie osemročných gymnázií.

edi.fmph.uniba.sk/~tomcsanyiova/ScratchCup/

 

 

Python Cup

Súťaž je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 1. až 4. ročníka stredných škôl, resp. žiakov tercie až oktávy osemročných gymnázií. 

Súťaž je určená najmä žiakom, ktorí majú záujem o programovanie v jazyku Python s využitím jeho grafických možností pomocou modulov turtle a tkinter.

edi.fmph.uniba.sk/~tomcsanyiova/PythonCup/

 

 

Imagine Logo Cup

Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky FMFI UK v Bratislave organizuje pre všetky deti vo veku 10 - 15 rokov (ZŠ a nižší stupeň osemročného gymnázia), ktoré majú záujem o programovanie v Imagine Logo súťaž Imagine Logo Cup.

edi.fmph.uniba.sk/~tomcsanyiova/ImagineLogoCup/