Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovníci

Vedúca oddelenia:
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. I 13 396  
 
Učitelia a vedeckí pracovníci:
PaedDr. Daniela Bezáková, PhD. I 12 220  
Mgr. Lucia Budinská, PhD. I 2 395
PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD. I 45 715  
PaedDr. Roman Hrušecký, PhD. I 45 715  
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. I 13 396  
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. I 26 639
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. I 43 236  
Mgr. Karolína Miková, PhD. I 2 395  
doc. RNDr. Ľubomír Salanci, PhD. I 44 284  
RNDr. Peter Tomcsányi, PhD. I 21 253  
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD. I 12 220  
RNDr. Michal Winczer, PhD. I 21 253  
 
Ostatní pracovníci:
Renáta Odnechtová I 27 611  
Mgr. Miroslav Wagner I 22 211  
 
Doktorandi:
Mgr. Mária Karpielová I 33b 210
PaedDr. Martin Zboran I 33b 210  
Mgr. Mária Stankovičová I 41 515