Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Knihy a učebnice

Učebnice

Informatika s Emilom: Programovanie pre 3. ročník základnej školy

Andrej Blaho, Ivan Kalaš, Milan Moravčík | Indícia, s.r.o., 2018. 47s. ISBN 978-80-898-5919-1.

Tvorivá informatika: 1. zošit o prezentáciách

Kalaš, Ivan a kol. | SPN - Mladé letá, 2016. 48 s. ISBN 978-80-10-02040-9.

Tvorivá informatika: 1. zošit o číslach a tabuľkách

KALAŠ, Ivan - BEZÁKOVÁ, Daniela | SPN - Mladé letá, 2009. 48 s. ISBN 978-80-10-01718-8.

Tvorivá informatika: Informatika okolo nás

Kalaš, Winczer | SPN - Mladé letá, 2007

Tvorivá informatika: 1. zošit o práci s textom

Ľubomír Salanci, Andrej Blaho | SPN - Mladé letá, 2007

Tvorivá informatika: 1. zošit s internetom

Varga M., Hrušecká A. Vydavateľstvo: SPN - Mladé letá, 2006

Imagine Logo Učebnice programování pro děti

Andrej Blaho , Ivan Kalaš , Computer Press, 2006,48 strán,ISBN: 80-251-1015-X

Tvorivá informatika: 1. zošit o obrázkoch

Salanci Ľ., SPN - Mladé letá 2005

Tvorivá informatika: 1. zošit z programovania

Blaho A. Kalaš I., SPN - Mladé letá 2005

Informatika pre stredné školy - Práca s Internetom

Ľudmila Jašková , kolektív autorov SPN - Mladé letá, 2001, 48 strán, ISBN: 80-08-03241-3

Informatika pre stredné školy

Kalaš, I. a kol., SPN 2001 Základná učebnica informatiky pre všetky typy stredných škôl.

Informatika pre stredné školy - Práca s grafikou

Ľubomír Salanci SPN - Mladé letá, 2000, 48 strán, ISBN: 9788010017171

Informatika pre stredné školy - Algoritmy s Logom

Blaho A. Varga M. Zimanová R., SPN 1999 tematický zošit z informatiky pre stredné školy

Comenius Logo: Tvorivá informatika

Blaho, A., Kalaš, I., CL Group 1998 Imagine Logo Primary workbook Blaho A. Kalaš I., Cambridge: Logotron 2004

Knihy

Premeny školy v digitálnom veku

Kalaš, I. a kol. | SPN - Mladé letá, 2013. 256 s. ISBN 978-80-10-02409-4.

The Great Big Imagine Logo Project book

Kalaš, I., Hrušecká, A., Logotron 2004

Imaging with Logo

Blaho A. Kalaš I. Salanci Ľ. Tomcsányi P. Pixton J., Cambridge: Logotron 2001

Zbierka úloh z KSP 1983-2001

Michal Winczer a kol., KVI FMFI UK 2001 Zbierka úloh z Korešpondenčného seminára z programovania od jeho vzniku v roku 1983 do roku 2001 (18 ročníkov). Obsahuje zadania asi 480 príkladov spolu s návodmi na ich riešenie. 248 strán.

SuperLogo: Learning by Developing

Blaho, A., Kalaš, I., Logotron 1998

Zbierka úloh z KSP 1983-1997

Michal Winczer a kol., MC Tomášikova 1997 Zbierka príkladov Korešpondenčného seminára z programovania od jeho vzniku v roku 1983 do roku 1997 (15 ročníkov). Asi 280 príkladov, všetky s návodmi na riešenie. 156 strán.

Základy umelej inteligencie

Kelemen J. Ftáčnik M. Kalaš I. Mikulecký P., Alfa 1992

Stretnutie s jazykom LISP

Kalaš I., Bratislava: SPN 1991

Počítač Hamlet alebo ľahké znepokojenie nad vedou a nevedou

Ferko A. Kalaš I. Kelemen J., Mladé letá 1990

ĎVUi - 2. cieľová skupina (Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ)

Aktivizujúce metódy vo výučbe školskej informatiky

Algoritmy a údajové štruktúry 1

Algoritmy a údajové štruktúry 2

Didaktika informatiky na ZŠ

Didaktika programovania

Didaktika programovania pre SŠ 1

Didaktika programovania pre SŠ 2

Didaktika programovania pre ZŠ 1

Didaktika programovania pre ZŠ 2

Didaktika robotických stavebníc

Digitálne technológie pre učiteľa 1

Digitálne technológie pre učiteľa 2

Digitálny svet

Digitálne technológie a zásahy do vyučovania

Internet: princípy a tvorba webu 1

Internet: princípy a tvorba webu 2

Internet: princípy a tvorba webu 3

Kapitoly z informatiky 1

Kapitoly z informatiky 2

Kapitoly z informatiky 3

Malé programovacie jazyky

Matematika pre učiteľov informatiky 1

Matematika pre učiteľov informatiky 2

Matematika pre učiteľov informatiky 3

Maturita z informatiky

Metodika výučby tematickej oblasti Informácie okolo nás

Metodika výučby oblastí Princípy fungovania IKT a Informačná spoločnosť

Metodika výučby tematickej oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT

Multimédiá

Operačné systémy 1

Operačné systémy 2

Operačné systémy 3

Počítačové siete

Počítačové systémy 1

Počítačové systémy 2

Počítačové systémy 3

Počítačové systémy 4

Počítačové systémy 5

Programovanie 1

Programovanie 2

Programovanie 3

Programovanie 4

Programovanie 5

Programovanie 6

Programovanie 7

Programovanie 8

Programovanie 9

Robotické stavebnice vo vzdelávaní

Spoločenské a historické aspekty informatiky a informatizácie

Tvorba úloh a hodnotenie žiakov v predmete informatika

Učiteľ s kompetenciami programátora

Učiteľova dielňa

Úvod do databáz

Úvod do programovania

Úvod do vzdelávania. Informatika vo všeobecnom vzdelávaní

Východiská a inšpirácie

Vzdelávanie v škole a mimo nej

Základná digitálna gramotnosť

Základy hardvérového a softvérového vybavenia počítača

Základy pedagogického výskumu

 

pôvodný zdrojhttp://www.statpedu.sk/sk/o-organizacii/projekty/projekt-dvui/publikacie/publikacie-2-cielova-skupina-2.html