Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Edukačný softvér

Robot Emil

Emil je unikátna metóda vyučovania informatiky v škole – odmala, pre každého chlapca a každé dievča, pre radosť z objavov.

S Emilom rozvíjame:

  • moderné informatické myslenie,
  • kritické a analytické uvažovanie,
  • programovanie ako nový nástroj na poznávanie, učenie sa a tvorbu.

Autori: Andrej Blaho, Ivan Kalaš, Milan Moravčík

Aktuálna verzia: v. 1.33.0

Oficiálna stránkahttps://www.robotemil.com/sk/

Kartičky

Zatiaľ ide o funkčný prototyp autorského prostredia pre vytváranie interaktívnych aktivít. Kartičky sú nekomerčný softvér, ktorý naďalej vyvíjame. Vďaka jeho vlastnostiam a aj vďaka jeho použitiu v kurzoch ĎVUi sa rozšírilo do praxe učiteľov natoľko, že na slovenských aj českých webových stránkach určených na zdieľanie materiálov učiteľmi nájdeme aktivity vytvorené v našom prostredí. Prostredie sa v praxi používa aj na vytváranie interaktívnych úloh súťaže iBobor.

Autor: Peter Tomcsányi

Aktuálna verzia: v 3.9 z roku 2011

Na stiahnutie: ...

IzyLogo

IzyLogo mikrosvet, ktorý využíva základné myšlienky jazyka Logo, pomocou ktorého sa môžeme bližšie oboznámiť so základnými princípmi programovania. Prostredie sa dá použiť aj priamo vo vyučovaní informatiky na druhom stupni ZŠ.

Prostredie umožňuje riadiť objekt v priamom režime, ale aj zostavovať vlastný program pomocou pripravených kartičiek. IzyLogo dovolí tiež pripravovať a využívať vlastné príkazy, t.j. časti programov, ktoré riešia iba nejakú časť zložitejšieho zadania.

Autor: Ľubomír Salanci

Aktuálna verzia: z roku 2011

Na stiahnutie: http://www.salanci.sk/EasyLogo/index.html

Živý obraz

Prostredie Živý obraz slúži na oboznámenie sa so základmi objektovo-orientovaného programovania. V prostredí môže byť niekoľko objektov. Každý z nich môže mať určené vlastnosti a svoje vlastné správanie v prípade, že nastane nejaká udalosť (napr. priKliknutí, priZrážke). Pomocou tohto prostredia ľahšie pochopíme, že objekty sa môžu hýbať aj naraz (paralelizmus). Takýmto spôsobom vytvoríme

  • neinteraktívne animácie, teda také, v ktorých sa budú objekty pohybovať istým spôsobom, ich činnosť nedokážeme ovplyvniť,
  • interaktívne animácie, t.j. niektoré objekty v obraze budú reagovať na kliknutie, prípadne na zrážku s inými objektmi,
  • skladačky, labyrinty, preteky.

Autor: Daniela Bezáková

Aktuálna verzia: z roku 2011

Na stiahnutie: ...

Panák

Panák je ...

Autor

Aktuálna verzia

Na stiahnutie: ...

Revelation Natural Art (RNA) - Predstavy z farieb a vzorov

Revelation Natural Art – Predstavy z farieb a vzorov je moderné grafické prostredie so širokým použitím, špeciálne určené pre mladších používateľov. Ponúka jednoduché, intuitívne a prirodzené, zároveň však silné a bohaté prostredie na kreslenie, tvorbu a umelecké vyžitie. Je vhodné pre žiakov, študentov a učiteľov – od úplných začiatočníkov cez mierne pokročilých a domácich používateľov až k pokročilým používateľom s bohatými skúsenosťami, vysokými nárokmi a očakávaniami a veľkými zručnosťami v umení a v používaní počítačov.

Autori: Ľubomír Salanci, Andrej Blaho, Ivan Kalaš, Peter Tomscányi

Aktuálna verzia: v.1.5988

Oficiálna stránkahttp://www.logotron.co.uk/rna/ 

Oficiálna (pôvodná) stránka: http://www.r-e-m.co.uk/logo/?comp=rna

Revelation Sight and Sound (RSS) - Príbehy z obrazov a zvukov

Revelation Sight and Sound - Príbehy z obrazov a zvukov je program na editovanie video a audio projektov. Poskytuje nástroje pre skombinovanie niekoľkých zdrojových súborov do spoločnej výslednej video alebo zvukovej produkcie. Zdrojové súbory môžu byť kombinované viacerými spôsobmi s využitím špeciálnych efektov. Výsledkom je samostatný súbor obsahujúci film alebo zvukovú nahrávku či oboje. RSS tiež obsahuje nástroje pre nahrávanie videa a zvukov naživo alebo z iných médií (ako sú videorekordéry alebo magnetofónové pásky).

Autori: Ľubomír Salanci, Andrej Blaho, Ivan Kalaš, Peter Tomscányi

Aktuálna verzia: v.1.088d

Oficiálna stránkahttp://www.logotron.co.uk/rss/ 

Oficiálna (pôvodná) stránka: http://www.r-e-m.co.uk/logo/?comp=rss

Vizuálne zlomky

Softvérové edukačné prostredie Vizuálne zlomky – vyvinuté na platforme Imagine Logo – je otvorené autorské prostredie, ktoré dovoľuje, aby žiaci a ich učiteľ nie len riešili pripravené aktivity a úlohy, ale ich aj sami vyvíjali, a tým rozvíjali svoje porozumenie pojmov a vzťahov v oblasti zlomkov. Vlastné softvérové prostredie Vizuálne zlomky v balíku dopĺňajú tri príručky: Metodická príručka pre učiteľov, Príručka používateľa a autora aktivít, Technická príručka prostredia

Autori: Andrej Blaho, Andrea Hrušecká, Martina Kabátová, Ivan Kalaš, Daniela Lehotská, Ľubomír Salanci, Kristína Sotáková, Peter Tomscányi

Aktuálna verzia: v.1.42

Oficiálna stránkahttp://www.logotron.co.uk/lvf/ 

Oficiálna (pôvodná) stránka: http://www.r-e-m.co.uk/logo/?comp=lvf

 

 

Hudobná výchova

Cieľom projektu je rozvoj informačnej vedomostnej gramotnosti u detí vo veku od 6 do 15 rokov pomocou interaktívneho edukačného softvéru. Projekt je zameraný na hudobnú výchovu. Pod interaktívnym edukačným softvérom sa myslí samotný interaktívny program pre deti, návod na použitie a metodická príručka. Metodický obsah programu zodpovedá osnovám hudobnej výchovy pre ZŠ. Program súčasne zvyšuje národné povedomie u detí. Prostredie softvéru sa snaží hravým spôsobom rozvíjať u detí vedomosti z hudobnej výchovy a pomocou informačných a komunikačných technológií zlepšuje základnú informačnú gramotnosť detí, ako je ovládanie počítača pomocou myši, klávesnice či iného multimediálneho zariadenia. Realizácia projektu bude v slovenskom jazyku. Využitie softvéru je v domácnostiach ale i v školách na slovensku.

Autor: Andrej Petráš

Aktuálna verzia: Beta 0.001, 2004

Na stiahnutie: http://f91.hiro.sk/projekty/hudobna/download/data/hudobna001.zip 

Imagine Logo

Prostredie vzniklo v roku 2001 a je nepriamym nasledovníkom Comenius Loga. Je to kompletne objektový jazyk, ktorý je riadený udalosťami. Podporuje paralné programovanie a tiež má prepracovanú ideu obrázkových tvarov korytnačiek. Má niektoré nové prvky, ktoré sú typické pre programy pod Windows, napr. prekrývajúce sa grafické plochy (ako listy papiera), tlačidlá aj s obrázkami, posuvné lišty, texty, lišty tlačidiel a pod. Nechýbajú ani multimédia, internet a tiež vzájomná spolupráca Imagine-programov v sieti.

Autori: Andrej Blaho, Ivan Kalaš, Peter Tomcsányi

Aktuálna verzia: 2.00.0.353 z 20.6.2005

Webstránka: http://imagine.input.sk/

Na stiahnutie: plug-in pre prehliadače z roku 2009 http://imagine.input.sk/plugin.html 

Comenius Logo

Programovací jazyk Logo a celé prostredie Comenius Logo je určené na výučbu programovania, na rozvoj tvorivosti a schopností na riešenie problémov, pre tvorbu štúdijných programov a hier, a tiež ako prostredie pre spúšťanie logovských programov. Tento programovací produkt je freeware.

Autori: Andrej Blaho, Ivan Kalaš, Peter Tomcsányi

Aktuálna verzia: 1.1.064, 1998

Na stiahnutie: http://comlogo.input.sk/nastiahnutie.html 

Cirkus Šaša Tomáša

Cirkus šaša Tomáša sme venovali deťom od 5 do 7 rokov. Je to séria vtipných aktivít, ktorými ich sprevádza cirkusový klaun Tomáš. V jednej z nich napr. roznáša poštu po farebnom kráľovstve, po farebných cestách z hradu, cez hory a okolo jazera k drakovi v jaskyni... Deti mu radia, ktorou cestou sa vybrať. Neskôr musia takéto „farebné cestovné plány“ zostavovať vopred a Tomáš ich potom vykonáva: ak bol plán správny, pricestuje tam, kam mal. Deti sa teda učia plánovať kroky potrebné na vyriešenie určitého problému. Takto si rozvíjajú abstraktné myslenie a schopnosti uvažovať o procesoch a postupoch... Tomáš sa stal úspešným prostredím vo viacerých krajinách – určite aj pre čarovné a vtipné obrázky akademického maliara Deža Tótha a nádherné animácie, ktoré nám vyrábala pani režisérka Brožková zo slávneho barandovského štúdia Bratři v triku.

Autori: A. Blaho, I. Kalaš, D. Tóth, M. Lupták, Ľ. Moravčíková, M. Vittek

Oficiálna (pôvodná) stránka: http://www.r-e-m.co.uk/logo/?Titleno=7485