Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Spektrá meteorov

 

Novinky

Spektrum jasného bolidu z 12. decembra 2013, AMOS-SPec kamera (AGO

Modra) </videospectrum>

Kométa Lovejoy zo spektrálnej kamery AMOS </lovejoy_sk>

Spektrálne meteorické kamery na Kanárskych ostrovoch </kanarske_spektra>

Spektrá meteorov - úvod

Pozorovania meteorov a  štúdium malých častíc medziplanetárnej hmoty má na Slovensku dlhoročnú tradíciu a tvorí výraznú časť astronomického výskumu. V uplynulých rokoch bola postupne vybudovaná sieť Slovak Video Meteor Network s cieľom poskytnúť systematické celoročné monitorovanie meteorov nad územím Slovenska. V súčasnosti sieť pozostáva zo štyroch celooblohových systémov AMOS a získané pozorovania sú využívané najmä na výskum dynamických a fyzikálnych parametrov meteoroidných prúdov a sporadického pozadia. V rámci rozširovania získavaných poznatkov o meteoroidoch bolo v novembri 2013 iniciované zavedenie prvého video spektrografu na detailné štúdium žiarenia meteorov v atmosfére. V novembri 2016 boli v spolupráci s kolegami z Hvezdárne Valašské Meziříčí inštalované dve nové spektrálne systémy  na observatóriách Teide a Roque de los Muchachos na Kanárskych ostrovoch vedľa celooblohových kamier AMOS. Od decembra 2016 poskytuje spektrálne pozorovania na južnej pologuli systém inštalovaný v San Pedro de Atacama v Chile, taktiež doplňujúci pozorovania dvoch systémov AMOS. Spektroskopia meteorov nám umožňuje získať náhľad do chemického zloženia meteoroidov a  podmienok prítomných pri ich prelete atmosférou. Kombinácia určených dynamických, chemických a fyzikálnych parametrov poskytuje komplexný pohľad na charakter populácie meteoroidov v Slnečnej sústave a ich vzťah k materským asteroidom a kométam.

 

Súvisiace dokumenty


Meteor showers and sporadic spectra by AMOS-Spec (Toth J., Matlovič P., Rudawska R., Zigo P., Kalmančok D.)

Physical properties of meteoroids (Pavol Matlovič)

Spektrá meteorov zo systému AMOS-Spec (P. Matlovič, J. Tóth, R. Rudawska)

Meteor spectra from AMOS video system (Regina Rudawska, Juraj Tóth, Dušan Kalmančok, Pavol Zigo, Pavol Matlovič, Planetary and Space Science 123 (2016), 25–32

Spectra and physical properties of Taurid meteoroids (Pavol Matlovič, Juraj Tóth, Regina Rudawska, Leonard Kornoš)

Spektrá meteorov - AGO Modra


 

Spektrá meteorov - Kanárske ostrovy


Spektrá meteorov - Čile