Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Slovak video meteor network


Slovenská sieť na detekciu meteorov video technikou v súčasnosti pozostáva z dvoch stabilne inštalovaných, poloautomatických a diaľkovo ovládaných systémov na AGO Modra a v Arboréte Mlyňany. Tretia stanica je pripravená a je zatiaľ použiteľná ako prenosná (ako napr. počas trojstaničného pozorovania maxima Perzeíd 2010). Každá zo staníc pozostáva z celooblohového objektívu typu rybie oko Canon 2.4/15mm, zosilňovaču jasu obrazu Mullard, zobrazovacou šošovkou 1.9/16 mm Meopta, digitálnej USB video kamery DMK Imaging Source s uhlovým rozlíšením 1280x960 px a časovým rozlíšením 15 FPS. V nedávnej minulosti systém obsahoval analógovú kameru WATEC 120N s menším uhlovým rozlíšením 720x540 px, ale s vyšším časovým rozlíšením (25 FPS). Hviezdna limitná magnitúda je približne +5.5, limitná jasnosť zaznamenaných meteorov je +3.5 magnitúdy. Celá optoelektronická sústava je umiestnená v plastovom obale s otvárateľným vrchom nad objektívom. Kamera, objektív a vnútro obalu je temperované, aby sa zabránilo kondenzácii vodných pár. Vo vrchnej časti systému je umiestnený senzor dažďa a svetla. V prípade prehánky alebo silnejších zrážok je systém upozornený a automaticky sa zavrie. Podobne je tomu pri osvetlení slnečným svetlom, aby sa predišlo poškodeniu zosilňovača jasu obrazu. Všetky elektronicky ovládané komponenty sú riadené elektronikou a procesorom (zostavil P. Zigo) vo vnútri obalu. Tento systém je schopný cez USB kábel komunikovať s ovládacím počítačom, ktorý dáta zaznamenáva a analyzuje v softwari UFOCapture (SonotaCo). Ide pritom o jednoduchý komerčný, no spoľahlivý osobný počítať s vyššou pamäťovou kapacitou. Ďalšie spracovanie dát sa vykonáva offline už mimo systému pomocou UFOAnalyser a UFOOrbit softwaru. UFOCapture je nastavený na detekciu rýchlo sa pohybujúcich objektov – bolidov a meteorov, pričom by nemal zaznamenávať lietadlá alebo družice. Na druhej strane s ním zaznamenávame tranzientné svetelné udalosti (TLE) – sprajty, vo vysokej atmosfére (40-90 km).  Počítač zaznamenáva každý úkaz v nekomprimovanom video formáte a vo forme kompozitných snímok. Obsluha a ovládanie systému je pomerne jednoduchá – na spustenie, vypnutie a diaľkové ovládanie je potrebný vysokorýchlostný internet. V závislosti od kapacity pevných diskov počítača treba niekoľkokrát za rok archivovať dáta na externé média a uvoľniť tak priestor na nové dáta. Systém sa postupne vyvinul do prototy prístroja AMOS. Prístroj je nahlásený na Patentový úrad v SR a v ČR ako úžitkový vzor a v roku 2013 získal zlatú medailu <ADAM_invento_sk> na INVENTO expo v Prahe. 

V súčasnosti, system zaznamenáva meteory zo 4 staníc a produkuje značný počet pomerne presných dráh meteorov. Ďalej však hľadáme spopupracujúce inštitúcie alebo jednotlivcov, vďaka ktorým by sme mohli našu sieť rozšíriť o ďalšie video stanice na detekciu meteorov v rámci strednej a východnej Európy. Každoročne organizujeme spolu s amatérskymi pozorovateľmi semináre (workshopy) pre záujemcov o pozorovanie meteorov video technikou. Ak by ste mali záujem o spoluprácu, prosím kontaktujte vedúceho projektu Juraja Tótha.

 

Pohľad na vnútro video systému počas testov na AGO Modra.

 

Plastový obal video systému počas testovania na AGO Modra. Vo vrchnej časti vidno otvorený kryt a celooblohový objektív.

 

 
 Mapa teoretického pokrytia územia pre meteory horiace vo výške 100 km podľa horizontu jednotlivých staníc. Žltá farba – plocha viditeľná z Arboréta, zelená – plocha viditeľná z AGO Modra.

 

Mapa zobrazujúca geografické polohy staníc AGO Modra a Arborétum Mlyňany.

 Mapa zobrazujúca polohu tretej stanice inštalovanej na budove hvezdárne v Kysuckom Novom Meste a štvrtej stanice vo Važci.

 

 
Inštalovaný video systém v Arboréte Mlyňany.

 

Celooblohová komora počas inštalácie v Arboréte Mlyňany.

 Celooblohová snímka s maximálnou užitočnou citlivosťou zosilňovača jasu
obrazu. Časozberné video si môžete stiahnúť tu.

Výsledky


Počty jednostaničných  meteorov z AGO Modra z rokov 2007, 2008.
 


Dvojstaničné dráhy Lyríd zaznamenané stanicami AGO Modra a Arborétum
Mlyňany.


Sprajt (sprite, pri horizonte vpravo hore) – tranzientná svetelná
udalosť, zaznamenaná video systémom AGO Modra.

 

Publikácie

1.        Ondrášková, A., Ševčík, S., Kostecký, P., Tóth, J., Kysel, R.: 2010, On the relation between the red sprites and the transients in the ELF band, /Contributions to Geophysics and Geodesy/ Vol. 40/2, 2010 (149–157)
2.        Zigo, P., Tóth, J., Kalmančok, D., Világi, J. a Kornoš, L.: 2009, Celooblohová TV komora v Arboréte SAV, Meteorické správy 30, 26 - 31
3.        Tóth, J., Kornoš, L.: 2008, Leonidy 10 rokov po ..., Meteorické správy 29, 81-86
4.        Gajdoš, Š., Tóth, J., Kornoš, L.: 2008, Septembrové Perzeidy 2008, Meteorické správy 29, 44-50
5.        Tóth J., Kornoš L., Gajdoš, Š., Kalmančok D., Zigo P., Világi J., Hajduková, M. Jr.: 2008, TV Meteor Observations from Modra, Earth Moon and Planets, 102, 257-261
6.        Tóth, J., Kornoš, L., Gajdoš, Š., Kalmančok, D., Zigo, P., Világi, J., Galád, A., Vereš, P.: 2007, Celooblohové TV pozorovania meteorov z AGO UK Modra, Meteorické správy 28, 36-42
7.        Tóth, J.: 2007, Malé telesá slnečnej sústavy vo veľmi blízkom okolí Zeme (Pozorovanie meteorického roja Geminíd a nové TV celooblohové pozorovania),  Zborník príspevkov štipendistov z projektu JDP 3 BA 2005/1-043, CPP FMFI UK, Bratislava, 72-76
8.        Tóth, J., Kornoš, L., Gajdoš, Š., Kalmančok, D., Zigo, P., Világi, J., Galád, A.: 2007, All-sky TV meteor system in Modra, Proceedings of the International Meteor Conference. - Bareges 2007: International Meteor Organization
9.        Zigo, P., Gajdoš, Š. a Tóth, J.: 2006, In: Proccedings of the IMC, Oostmalle, eds. Bastiaens, L., Verbert, J., Wislez, J.-M. and Verbeeck, C., International Meteor Organization, 37.
10.     Tóth, J,Kornoš, .L.,: 2006, Single and double station meteor observations setups in Modra, Slovakia, In: Proccedings Meteor Orbit Determination Workshop, Roden, The Netherlands, September 11-13, 2006, 45-51.
11.    Tóth, J., Gajdoš, Š., Kornoš, L.: 2006, TV Geminidy 2006 z AGO UK v Modre, Meteorické správy 27, 110-115.
 
Táto práca - Praktická astronómia populárne - je podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0378-09.