Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Blesky


Tranzientné svetelné úkazy sú krátko trvajúce elektrické výboje, ktoré sa vyskytujú vo vysokých výškach atmosféry, v mezosfére, typicky medzi 30 až 90 km. Táto široká blesku podobná štruktúra (šírka systému niekoľko kilometrov) vzniká nad búrkovou oblačnosťou. Najznámejším úkazom tohto druhu je sprajt. Sprajty (z angl. sprite - škriatok) sú útvary, ktoré výzorovo pripomínajú vňať mrkvy - tieto "blesky" sa šíria z nižších výšok (20-30 km) v úzkych kanáloch a postupne sa rozvetvujú až do výšky 70-90 km. Úkaz trvá iba niekoľko milisekúnd. Vznikajú zrejme ako opozitum normálnych (negatívnych) troposferických bleskov medzi oblakmi a Zemou, hoci je možné, že aj blesky medzi oblakmi môžu generovať sprajty. Okrem sprajtov sa zriedkavo pozorujú aj elfovia (prstenec, ktorý sa vytvorí nad sprajtom) a modré džety (blue jets, v nižších výškach). Tranzientné svetelné úkazy sú vo všeobecnosti generované intentívnou búrkovou činnosťou.

Vďaka dvojstaničným pozorovaniam celooblohovými video komorami detegujeme sprajty, ktoré vznikajú nad vzdialenými búrkovými systémami. Samotnú búrku väčšinou nezaznamenáme, pretože sa nachádza vo veľkej vzdialenosti (100-300 km), sprajty však vznikajú vysoko nad búrkou a video systém ich zaznamená nad obzorom. V spolupráci s amatérskymi pozorovateľmi meteorov, ktorý pozorujú širokouhlými video kamerami, máme okrem viacstaničných záznamov jednotlivých sprajtov aj záznamy s vyšším rozlíšením. Vďaka týmto dátam môžeme vypočítať výšku a rozmery jednotlivých sprajtov. Dáta budú použité na vedecké účely v snahe o fyzikálnu interpretáciu vzniku a šírenia týchto výbojov.


Noc plná sprajtov - animované video 15 sprajtov, ktoré vznikli nad búrkovým systémom nad Českou republikou 26.5.2011, 20:35:16UT - 22:55:59UT: AGO Modra.

Sprajt 21:51:42 UT, 26.5.2011, pozorovaný trojstanične

AGO Modra

Arborétum Mlyňany

Nýdek - Martin Popek, Česká Republika