Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Udalosti a oznamy

Perzeidy 2021 z AMOS staníc na Havajských ostrovoch

Snímka ukazuje meteory zaznamenané AMOS komorou na ostrove Haleakala, Hawaii za 2 hodiny pozorovaní dňa 14.8.2021 v čase 8:30-10:30 UT.

 

Geminidy 2020 z Chile

Geminidy 2020 z celooblohových kamier systému AMOS v lokalite San Pedro de Atacama, Chile (14/12/2020 od 2:00 - 8:30UT, asi 350 meteorov)

 

Meteorický roj Kvadrantíd zaznamenaný kamerami AMOS

Každoročne sa opakujúci meteorický roj Kvadrantíd bol aktívny aj dnešnú noc z 3. na 4. januára 2019. Kamery AMOS na Slovensku mali horšie podmienky, ale pozorovali zvlášť v prvej časti noci. Kamery na Kanárskych ostrovoch mali ideálne pozorovacie podmienky, bolo jasno celú noc a Mesiac nerušil svojím svitom. Kompozitná snímka kamery AMOS zo stanice La Palma, IAC zachytila viac ako 350 meteorov za 5 hodín pozorovania medzi 1. - 6. hodinou UT.

Radiant počas pozorovania stúpal na severovýchode (vpravo dole). Dlhé stopy meteorov boli zaznamené, keď bol radiant ešte nízko nad obzorom. 

NewHorizons pri UltimaThule (2014 MU69) - videokomentár Juraja Tótha

Meteorický roj Leoníd 2018 aktívny

Meteorický roj Leoníd bol aktívny aj v tomto roku. Kamery AMOS na Slovensku, na Kanárskych ostrovoch, v Čile aj na Havaji zaznamenali mierne zvýšenú aktivitu od 17. do 19. novembra. Príklad jasného meteoru patriaceho do roja Leoníd je na kompozitnom obrázku z AMOS kamery z observatória Haleakala, Univ. of Hawaii.

 

Astronomická žatva - dr. Jiří Grygar opäť na MATFYZe

Dr. Jiří Grygar bude prednášať o výsledkoch astronómie v predchádzajúcom roku na FMFI UK v Mlynskej doline v Bratislave v posluchárni F1. Prednáška s diskusiou sa uskutoční 30. novembra 2018 od 17:30. Prídte sa pozrieť a hlavne vypočuť legendárneho astronóma a popularizátora, vstup je voľný.

 

Tlačová správa: AMOS na Havajských Ostrovoch

Tlačová správa UK: Astronómovia z Univerzity Komenského v Bratislave nainštalovali svoje originálne astronomické zariadenie na špičkových svetových observatóriách na Havajských ostrovoch. Systém AMOS (All-sky Meteor Orbit System) zaviedli na vrcholoch sopiek Haleakala a Mauna Kea.

 

IMC2018 Pezinok-Modra, 03.8.-2.9.2018

Perzeidy z kamery AMOS na stanici Važec, 12/13. augusta 2018.

Médiá a popularizácia - archív mediálnych aktivít

Všetky naše mediálne aktivity nájdete na samostatnej stránke v časti Médiá a popularizácia