Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Travel information

Conference venue address

Vzhľadom na medzinárodnú povahu konferencie sú všetky informácie dostupné a udržiavané iba v anglickej verzii stránky.

Ďakujeme za pochopenie.

Visa requirements

Vzhľadom na medzinárodnú povahu konferencie sú všetky informácie dostupné a udržiavané iba v anglickej verzii stránky.

Ďakujeme za pochopenie.